STAGE 14
Naše škola je zapojena do projektu „STAGE 14“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/02.0109.

Realizátorem projektu je Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace.

Do projektu je zapojeno celkem 21 základních škol:

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Jesenická 10

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Břidličná, okres Bruntál

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov

Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Základní škola a mateřská škola Sudice, příspěvková organizace

Základní škola a Gymnázium Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

Doba realizace projektu je od 1.6.2013 - 31.12.2014, tj. 19 měsíců.

Výstupy projektu jsou k vidění na jednotlivých školách a následujících URL adresách:

http://www.spsopava.cz/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=37&Itemid=92 a

www.facebook.com/stage14

Obecné cíle projektu:

Podpora projektu bude zaměřena na zajištění cílů kurikulární reformy základního školství v technické oblasti, konkrétně témat týkajících se oborů stavebnictví a geodézie, vytvořením inovativních výukových hodin řešených zážitkovou formou tak, aby se žáci učili novým technickým dovednostem systematicky, v postupných krocích, nenásilně a zábavně. Cílem projektu není překračovat platný rámcový vzdělávací program základního školství, ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyučující mohou použít v běžné výuce v různých vzdělávacích oblastech. Aktivity prováděné žáky na základních školách nekladou na vyučující a žáky nové zvýšené časové nároky. Proto jsou velmi dobře realizovatelné a použitelné i po ukončení projektu.

Klíčové aktivity

Během vyučování budou žáci pracovat na nových tématech v oblasti stavebnictví a geodézie realizovaných v rámcích klíčové aktivity „Zážitkové učení“. Jedná se o tyto aktivity:

Návrh bytu 

Cíl: přirozenou formou naučit pracovat žáky s půdorysy, chápat souvislosti při vytváření domova nebo pracovního prostředí, podpořit fantazii, tvůrčí a výtvarné cítění, rozvíjet jejich prostorové vnímání.

Obsah: Žáci nižšího i vyššího stupně budou pracovat s půdorysy menšího objektu (bytu) a to ve dvou směrech – s půdorysy narýsovanými na papíře a půdorysy a modely na počítači v internetové aplikaci Homestyler.

Model města

Cíl: podnítit fantazii, prostorové vidění a tvořivost, zvýšit manuální a výtvarné schopnosti žáků, seznámit žáky s katastrální mapou, urbanismem, plánováním infrastruktury a okolí domu včetně zahrady.

Obsah: Žáci budou mít k dispozici vystřihovánky budov. Ty si vybarví, slepí a umístí na kartonovou plochu, na kterou dokreslí komunikace, zeleň, zahrady atp.

Nemovitosti a jejich evidence

Cíl: seznámit žáky s pojmem nemovitost, s vlastnickými vztahy a jejich nakládáním a rozvinout jejich finanční a počítačovou gramotnost v oblasti nemovitostí

Obsah: Žáci budou pracovat s katastrální mapou a nahlížet do katastru nemovitostí. Budou se učit o vlastnických právech a základních pojmech z katastru nemovitostí.

GPS a vytváření map

Cíl: seznámit žáky se základními principy fungování a aplikace GPS, aktivně pracovat s dostupnými mapovými podklady na internetu a přenášet do nich naměřené údaje z GPS přístroje.

Obsah: Pro žáky jsou vytvořeny prezentace a videoprezentace, které žáky seznámí s určováním polohy na Zemi, principem fungování GPS, naučí je pracovat s internetovými mapami, vytvářet trasy a dále s nimi pracovat. Žáci dále budou přímo v terénu pracovat s turistickou GPS navigací pod vedením pedagogů SPŠ stavební Opava.

Druhá klíčová aktivita „Malí mezi velkými“ má za cíl ukázat žákům ZŠ studium na SŠ, dát jim možnost pracovat na počítačích v profesionálních stavařských a geodetických programech a motivovat je ke studiu na technických školách.

Obsah: Žáci navštíví SPŠ stavební Opava, kde budou seznámeni s možnostmi studia na škole a hlavně budou modelovat malý domek v ArchiCADu a vytvářet mapy v programech GEUS a JOSM.ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů