Participativní rozpočet

Participovat znamená podílet se. Prostřednictvím projektu participativního rozpočtu se naši žáci mohou podílet na tvorbě rozpočtu a plánování rozvoje školy.

Z rozpočtu školy je vyčleněna částka 50.000,- Kč, o jejímž využití rozhodují žáci samotní.

První fáze se mohou účastnit žáci 4. - 9. tříd. Jsou vyzváni k tomu, aby se dívali kolem sebe a vršili nápady, co by ve škole vylepšili.

Následně je potřeba nápad přenést na Projektovou kartu, která je v příloze "Projektová karta 2023 VZOR". Vyplněnou kartu v elektronické podobě odevzdejte řediteli školy nejpozději do 2. 11. 2023. Hodnotící komise, tvořená žákovským parlamentem, bude zasedat 8. 11. 2023. Kritéria hodnocení jsou následující:

  • prospěšnost projektu pro žáky, 
  • realizovatelnost projektu do 31. 8. 2023,
  • dodržení rozpočtu do 50.000,- Kč.

Projekt vyvrcholí volbami, ve kterých žáci 4. - 9.  rozhodnou o tom, který návrh se bude realizovat.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů