Škola hrou - Nanečisto

Zveme vás na pravidelná setkání programu Škola hrou – nanečisto - čtvrtky 11. 5. a 8. 6., vždy od 16:00 do 17:00, která pomohou vašemu dítěti k úspěšnému vstupu do školy, zvládání školních situací a úkolů.

Podpoříte jeho: - logické myšlení, tvořivost, jemnou motoriku, čtenářskou gramotnost, samostatnost

Co můžete očekávat?

1. V oblasti matematických představ

- formou her se dítě seznámí s matematikou prof. Hejného

-  vyzkouší si orientaci v rovině, prostoru, pozná různá prostředí, krokuje, rozvíjí logické myšlení

2. V oblasti rozvoje jazyka

- zaměří se na průpravu čtení genetickou metodou, správnou výslovnost hlásek, určování počtu slabik ve slovech, rozliší zvukovou i zrakovou podobu slova, rozloží slovo na hlásky, složí z hlásek slovo a určí, na kterou hlásku slovo začíná, vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy

3. V oblasti grafomotoriky

- naučí se správnému úchopu tužky tak, aby tlak psacího náčiní byl přiměřený, bude uvolňovat ruku uvolňovacími cviky, napodobovat tvary tiskacích písmen → základ pro psaní písmen Comenia Script

4. V oblasti sociální zralosti

- zapojí se do společných činností a kolektivních her, osamostatní se, pozná svou budoucí paní učitelku a spolužáky

Přínosem pro rodiče je vidět své dítě pracovat, komunikovat ve skupině vrstevníků, pod vedením jiné autority, kterou ještě nezná.  

Těšíme se na vás

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů