O družině

Provoz školní družiny:

Před vyučováním 6.30 - 7.40.

Po vyučování do 17:00.

Školní družina je poskytována za úplatu. Poplatek je 100,-Kč za měsíc. Je vybírán ve dvou splátkách. Poplatek za září až prosinec je 400,-Kč. Poplatek za leden až červen je 600,-Kč.

Charakteristika školní družiny

Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb.- O zájmovém vzdělávání a Vnitřním řádem ŠD.

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Je určena dětem na prvním stupni. Školní družina se řídí školním řádem a provozním řádem ŠD.

Činnost dětí ve školní družině vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťuje dětem bezpečnost, odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu a také zájmové vyžití.

Zájmová činnost je aktualizována každý rok.

V rámci činnosti probíhají ve školní družině různé krátkodobé i dlouhodobé projekty - viz plán ŠD. Zápis dětí do školní družiny a uvolňování řeší provozní řád ŠD.

Snažíme se vytvářet prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné a jisté. Pravidelně čteme, zpíváme a tancujeme, pracujeme s různými výtvarnými technikami, vyrábíme výrobky, kterými zdobíme školu.

Podporujeme důvěru žáka v sebe sama, k zodpovědnosti a k samostatnému řešení problému. Vedeme děti k vzájemné spolupráci, převažuje pozitivní hodnocení, tím jsou vytvořeny podmínky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Družina

3743755520071023101106 90776829120071023101123 30580428320071023101150


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů