Výchovný poradce

Přihláška SŠ- google - online

Přihláška šestiletá a osmiletá gymnázia


Mgr. Jarmila Polomská

jarmila.polomska@zsrovniny.cz

601 101 602

Konzultační hodiny pro rodiče:

Čtvrtek 15:00 – 17:00 (po předchozí domluvě)

Možno domluvit i jiný termín.

Konzultační hodiny pro žáky:

Čtvrtek 9:35 – 9:55 (velká přestávka)

Možno domluvit i jiný termín.

Co je náplní mé práce:

Kariérové poradenství pro žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce

Organizace projektu Kam na školu?

Koordinace a administrativa při podávání přihlášek na střední školy.

Pomoc rodičům/zákonným zástupcům při podávání odvolání proti nepřijetí na SŠ.

Pořádání exkurzí na střední školy a do vybraných provozů.

Spolupráce s dalšími institucemi (Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna apod.).

Spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů