Šablony ZŠ Hlučín-Rovniny

Název projektu:
Šablony ZŠ Hlučín-Rovniny
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006671
Realizace projektu:
Srpen 2017 - Červenec 2019
Realizátor projektu:
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava
Celkové plánované výdaje:
1.900.000,- Kč

Projekt Šablony ZŠ Hlučín-Rovniny je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, cílené na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků. 

Vzdělávání v projektu je rozděleno do tří částí:

1. Vzdělávaní 52 pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Inkluze

Kurz je zaměřen na osobnostně-sociální rozvoj pedagogů, a to především v oblasti sebepoznání a komunikace. Cílem semináře je takový osobnostní rozvoj pedagogů, aby pak byli schopni lépe porozumět individuálním potřebám jednotlivých žáků, respektovat jejich odlišnosti v procesu výuky a komunikovat s nimi partnerským způsobem tak, aby podpořili dosažení jejich osobního maxima.

2. Vzdělávaní 51 pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – Mentoring

Ve škole dlouhodobě podporujeme zavádění kolegiální podpory a interního mentoringu jako důležitých nástrojů zvyšování kvality výuky. Pedagogové se pravidelně navštěvují ve svých hodinách a podávají si zpětnou vazbu. Ve škole funguje systém práce interních mentorů a zapracování nových zaměstnanců. Všichni pedagogové mají své profesní portfolio a pravidelně jeho prostřednictvím reflektují svou práci. Kurz mentorských dovedností má sloužit k tomu, aby pedagogové účelně využívali kolegiální podporu a dokázali si ji vzájemně poskytnout. Kurz je zaměřen nejen na získání základních znalostí v tématu, ale především na nácvik praktických dovedností v oblasti poskytování kolegiální podpory.

3. Vzdělávaní 21 pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Čtenářská gramotnost

Ve škole používáme přístup zvaný pedagogický konstruktivismus, využíváme třífázový model výuky E-U-R a metody aktivního učení. Toto je zohledněno i v kompetenčním rámci školy ve formě kritérií kvalitní výuky. Proto je nutným předpokladem, aby všichni pedagogové ve škole rozuměli
filosofii pedagogického konstruktivismu a měli potřebné dovednosti k využití třífázového modelu učení a metod aktivní výuky. Učitelé jsou motivováni k tomu, aby žáky podporovali nejen v získávání znalostí, ale také rozvoj gramotností a kritického myšlení. Těm, kteří obdobným kurzem zatím neprošli, má kurz dát potřebné teoretické znalosti a podporovat je i v rozvoji dovedností a jejich začleňování do praxe.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů