Přijímací řízení

Přestup na Rovniny z jiné školy

Pokud máte zájem o přestup Vašeho dítěte na naši školu, napište na reditel@zsrovniny.cz.

V mailu uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu, telefon na zákonného zástupce a třídu (ročník), do které dítě dochází.

Následně budete telefonicky kontaktováni ředitelem školy.


Přijetí do přípravné třídy

Děti do přípravné třídy přijímáme v průběhu zápisu do přípravných a prvních tříd, který probíhá některou dubnovou neděli (21. 4. 2024). Pro přijetí do přípravné třídy je potřeba vyplnit dokument "Žádost o přijetí do přípravné třídy.pdf".

Žádost o přijetí do přípravné třídy musí být doplněna o Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, ve kterém poradna přijetí do přípravné třídy doporučí.

U dětí v předškolním věku je pro zařazení do přípravné třídy nutné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny), k zařazení do přípravné třídy.

Bez těchto dokumentů není možné žádosti vyhovět. Výše uvedené dokumenty předejte řediteli školy nejpozději do 31. května.ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů