Kurzy

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).


Kurzy pro naši školu zprostředkovává firma:

Petr Gabzdyl CK GAMA TOURS

Žabeňská 694, 739 21 Paskov

IČ: 67337724

Bankovní spojení KB Ostrava - Hrabůvka

číslo účtu: 19-9912760257/0100


2. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Karin Martiníková

Termín: připravujeme...

Místo: připravujeme...

Cena kurzu: připravujeme...


3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu...

Termín: připravujeme...

Místo: připravujeme...

Cena kurzu: připravujeme...

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu.


4. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu...

Termín: připravujeme...

Místo: připravujeme...

Cena kurzu: připravujeme...

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu (za nekonaný kurz v loňském školním roce).


5. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Lenka Breitkopfová

Termín: 10. - 14. 1. 2022

Místo: RS Pekárny - Rališka, Horní Bečva

Cena kurzu: připravujeme (placení proběhne převodem do 30. 11.) + vleky 1000,-

Sraz v pondělí v 8:45 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek mezi 14:30 - 15:00


6. ročník - Adaptační kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 20. - 24. 9. 2021

Staré Hamry - Chata Armaturka

http://www.skipark-grun.cz/

cena kurzu: 2750,- Kč (placení do 13. 9. 2021)

Sraz v pondělí 20. 9. v 8:00 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 24.9. mezi 14:15 a 14:45.

Kontakt na kurz: 601 101 612


7. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 3. - 7. 1. 2022

Staré Hamry - Chata Armaturka

www.skipark-grun.cz

Kontakt na kurz: 601 101 612

cena kurzu: 2.200,-Kč - doprava, strava, ubytování, vleky (placení proběhne převodem do 30. 11. 2021)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.

Sraz je v pondělí 8:00 u školy. Odjezd v 8:15.

Příjezd cca 14:30 ke škole.


8. ročník - Lyžařský kurz - odložený ze 7. třídy, vedoucí kurzu Mgr. Miroslav Všetečka

Termín: 18. - 22. 12. 2021

Místo: Staré Hamry - Chata Armaturka; www.skipark-grun.cz

Cena kurzu: připravujeme...

Sraz je v sobotu 8:00 u školy. Odjezd v 8:15.

Příjezd ve středu v cca 14:30 ke škole.


9. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Šárka Lettovská

Termín: 11. - 15. 10. 2021

Místo: Staré Hamry - Chata Armaturka; www.skipark-grun.cz

Cena kurzu: 2.750,-

Sraz v pondělí 11. 10. v 8:00 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 15. 10. mezi 14:00 a 14:30.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů