Kurzy

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).


2. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Karin Martiníková

Termín: 8. - 12. 6. 2020

Místo: Hotel Zlatá Opavice, Holčovice, Jeseníky

Cena kurzu: 3.000,- Kč (placení proběhne složenkou)


3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Eva Foltýnková

Termín: 8. - 12. 6. 2020

Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky

Cena kurzu: 550,- Kč (placení proběhne složenkou)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu.


4. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Daniela Havránková

Termín: 25. - 29. 5. 2020

Místo: Hotel Paramon, Světlá Hora - Suchá Rudná, Jeseníky

Cena kurzu: 2750,-Kč (placení proběhne složenkou)


5. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Lenka Breitkopfová

Termín: 11. - 15. 1. 2021

Místo: RS Pekárny - Rališka, Horní Bečva

Cena kurzu: ?????,- (placení proběhne složenkou do 30. 11.) + vleky 1000,-

Sraz v pondělí v 8:45 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek mezi 14:30 - 15:00


6. ročník - Adaptační kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 21. - 25. 9. 2020

Staré Hamry - Chata Armaturka

http://www.skipark-grun.cz/

cena kurzu: 3.400,- Kč (placení proběhne složenkou do 20. 6. 2020, lze platit i převodem)

Sraz v pondělí 21. 9. v 8:30 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 25.9. mezi 14:00 a 14:30.

Kontakt na kurz: 601 101 612


7. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 4. - 8. 1. 2021

Staré Hamry - Chata Armaturka

www.skipark-grun.cz

Kontakt na kurz: 601 101 612

cena kurzu: 2.100,-Kč - doprava, strava, ubytování, vleky (placení proběhne složenkou do 30. 11. 2020)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.

Sraz je v pondělí 8:00 u školy. Odjezd v 8:15.

Příjezd cca 14:45 ke škole.


8. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Dominika Lasáková

Termín:  1. 6. - 5. 6. 2020

Místo: Hotel Paramon, Suchá Rudná

Cena kurzu: 2.400,-Kč - doprava, strava, ubytování (placení proběhne složenkou do 27. 3. 2020)Kurzy pro naši školu zprostředkovává firma:

Petr Gabzdyl CK GAMA TOURS

Žabeňská 694, 739 21 Paskov

IČ: 67337724

Bankovní spojení KB Ostrava - Hrabůvka

číslo účtu: 19-9912760257/0100ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů