Kurzy

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).


V případě neúčasti na kurzu či neuskutečnění kurzu z důvodu nedostatku sněhu, karantény jednotlivce, nebo skupiny (třídy), bude účtováno storno ve výši 30% z ceny kurzu.


Kurzy pro naši školu zprostředkovává firma:

Petr Gabzdyl CK GAMA TOURS

Žabeňská 694, 739 21 Paskov

IČ: 11802758

Bankovní spojení KB Ostrava - Hrabůvka

číslo účtu: 6131875349/0800


2. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Alena Machovská

Termín: 23. - 27. 5. 2022

Místo: připravujeme...

Cena kurzu: připravujeme...


3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu...

Termín: připravujeme...

Místo: připravujeme...

Cena kurzu: připravujeme...

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu.


4. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Monika Vlčková

Termín: 5. - 10. 6. 2022

Místo: Hotel Paramon, Suchá Rudná 23,  793 31 Světlá Hora

Cena kurzu: připravujeme...

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu (za nekonaný kurz v loňském školním roce).


5. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Lenka Breitkopfová

Termín: 10. - 14. 1. 2022

Místo: RS Pekárny - Rališka, Horní Bečva

Kontaktní telefon na kurz: 601 101 615

Cena kurzu: 2550,- (placení proběhne převodem do 30. 11. 2021) + vleky 1200,-

Sraz v pondělí v 8:00 u školní jídelny. Odjezd v 8:15.

Příjezd tamtéž v pátek mezi 14:30 - 15:00


6. ročník - Adaptační kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 19. - 23. 9. 2022

Staré Hamry - Chata Armaturka

http://www.skipark-grun.cz/

cena kurzu: připravujeme (placení do 12. 9. 2022)

Sraz v pondělí 19. 9. v 8:00 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 23.9. mezi 14:15 a 14:45.

Kontakt na kurz: 601 101 612


7. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 3. - 7. 1. 2022

Místo: Staré Hamry - Chata Armaturka; www.skipark-grun.cz

Kontaktní telefon na kurz: 601 101 612

cena kurzu: 2.600,-Kč - doprava, strava, ubytování, vleky (placení proběhne převodem do 30. 11. 2021)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.

Sraz je v pondělí 8:00 u školy. Odjezd v 8:15.

Příjezd cca 14:30 ke škole.


8. ročník - Lyžařský kurz - odložený ze 7. třídy, vedoucí kurzu Mgr. Miroslav Všetečka

Termín: 18. - 22. 12. 2021

Místo: Staré Hamry - Chata Armaturka; www.skipark-grun.cz

Kontaktní telefon na kurz: 601 101 612

Cena kurzu: 2550,- doprava, strava, ubytování, vleky (placení proběhne převodem do 30. 11. 2021)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.

Sraz je v sobotu 8:00 u školy. Odjezd v 8:15.

Příjezd ve středu v cca 14:30 ke škole.

Informace o účtu a variabilních symbolech jednotlivých žáků najdete na stránce třídy.ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů