Školní speciální pedagog

Mgr. Karin Kramlová

karin.kramlova@zsrovniny.cz

734 155 926

Konzultační hodiny pro rodiče:

Čtvrtek 15:00 – 17:00 (po předchozí domluvě)

Možno domluvit i jiný termín.

Konzultační hodiny pro žáky:

Čtvrtek 9:35 – 9:55 (velká přestávka)

Možno domluvit i jiný termín.

Co je náplní mé práce:

Výuka předmětů speciální péče

Pedagogická intervence

Metodická pomoc pedagogům

Konzultace se zákonnými zástupci

Konzultace pro žáky s výukovými obtížemi

Pomoc při kontaktu na odborná pracoviště

Spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC apod.)

Spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště

Kdy se na mne můžete obrátit:

Věnujete přípravě na výuku velké úsilí a výsledky se nedostavují.

Vaše dítě špatně čte, pletou se mu písmenka, vynechává je, zaměňuje, nerozumí obsahu textu…

Psaní vyžaduje velké úsilí a stejně se nedaří.

Při psaní dítě vynechává tečky, čárky…

Vaše dítě má obtíže v matematice.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů