Šachy

„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou záležitostí, pro třetího sportem, čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství je nevyčerpatelné a neustále se v nich objevují nové možnosti.“

Michail Tal, šachový publicista a bývalý mistr světa


Šachy jsou jednak účelné využití volného času a jednak nácvik vlastností a dovedností, které se každému hodí v běžném životě. Děti se naučí soustředěnosti, logickému myšlení a kombinačním schopnostem, které se pak hodí i při studiu. Zejména v matematice a technických oborech. Dokážou se soustředit na nějaký problém a vybrat, co je za dané situace to nejlepší řešení.

I kdyby dítě nedošlo až tak daleko, že by se z něj stal šachový velmistr, vždy se mu budou šachové základy hodit do života.


Šachový kroužek je vedený přímo na ZŠ Hlučín-Rovniny.

Probíhá každý čtvrtek od 14:30 do 16:00

Noví zájemci mohou přijít do kroužku kdykoliv.


Jakékoliv dotazy na kroužek zodpoví:

trenér Pavel Byma - 605 011 678 - pavelbyma@seznam.cz


Webové stránky šachového oddílu

http://sachy-msa.dolnibenesov.net

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů