Zveřejňování rozpočtů

OZNÁMENÍ

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA HLUČÍNA: 

https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

 

SEKCE:

„MĚSTO HLUČÍN A DSO“

„Organizace ve městě“

Rozpočty a výhledy rozpočtů PO“

https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů