Šablony 2 ZŠ Hlučín-Rovniny

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014883

Název projektu:
Šablony 2 ZŠ Hlučín-Rovniny
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014883
Realizace projektu:
Srpen 2019 - červenec 2021
Realizátor projektu:
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava
Celkové plánované výdaje:
2.088.880,- Kč

Projekt Šablony 2 ZŠ Hlučín-Rovniny je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy, cílené na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti ICT

Projekt je rozdělen do dvou částí:

1. Nákup 80 ks iPadů včetně ochranných obalů a vzdálené správy v celkové hodnotě 1.024.000,-Kč

2. Vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT ve výuce. Celkem 2448 hodin dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v celkové hodnotě 1.064.880,- Kč.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů