Spoluprací k profesionalitě

Název projektu:
Spoluprací k profesionalitě
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516
Realizace projektu:
Říjen 2016 - Září 2020
Realizátor projektu:
Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Počet zapojených škol:
38
Celkové plánované výdaje:
42 224 768,- Kč

Projekt Spoluprací k profesionalitě je zaměřen na budování kapacit pro kolegiální podporu v zapojených základních a středních školách Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Jednotlivé projektové aktivity jsou naplánovány tak, aby jejich prostřednictvím byly podpořeny specifické profesní kompetence vedoucích i pedagogických pracovníků zapojených škol k tomu, aby společně dosáhli cílů, které si v daném časovém období naplánují dle svých individuálních potřeb a potřeb škol. Zejména se jedná o kompetence pro poskytování kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky, formativního hodnocení žáků a pedagogů a interního mentoringu. Zároveň budeme v rámci projektu dbát na to, aby účastníci tyto dovednosti ihned využívali v praxi a tento svůj osobnostní a profesní rozvoj dokumentovali do svých profesních portfolií.

Projekt staví na

  • jednoduchosti - málo projektových aktivit, žádné složité inovace, práce na rozvoji “jednoduchých” kompetencí,
  • systematičnosti - zapojení vedoucích i pedagogických pracovníků, podpora všech fází změny - iniciace, implementace i institucionalizace,
  • mentorské podpoře - v průběhu 3 nebo 4 let budou se zapojenými pedagogy pracovat mentoři, kteří budou podporovat rozvoj jejich dovedností pro kolegiální podporu,
  • provázanosti jednotlivých aktivit - jednotlivé aktivity na sebe navazují, jedna podporuje druhou,
  • a zdánlivě malých, ale důsledně uplatňovaných krocích, které mohou mít dalekosáhlé důsledky na kvalitu výuky, a tím úspěch každého žáka.

Strategické cíle projektu pro zapojené školy

- zlepšení kvality výuky - zavedení systému formativního hodnocení pedagogů

- rozvoj dovedností pedagogů pro kolegiální podporu a interní mentoring

- budování kapacit pro trvalý rozvoj a využití vnitřních i vnějších zdrojů

- podpora zavedení kolegiální podpory a interního mentoringu

- systematický rozvoj pedagogů v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků – v rámci projektu budou dle kompetenčního modelu stanoveny konkrétní cíle, které budou školy v průběhu projektu postupně naplňovat – např. škola má sestavena pravidla hodnocení žáků, která dodržují všichni pedagogičtí pracovníci školy

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů