O škole

Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín

Jsme úplnou sídlištní školou, kterou ve školním roce 2017/2018 navštěvuje 710 žáků. Škola dává práci celkem 85 zaměstnancům: 41 učitelů, 6 vychovatelek, 7  asistentek pedagoga, speciální pedagog, ekonomka, personalista, 2 recepční, školník, 8 uklízeček a 12 zaměstnankyň kuchyně.

V každém ročníku jsou 3 paralelní třídy. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy - 1 hodinu týdně, od 3. třídy 3 hodiny týdně a od 6. třídy 5 hodin týdně. Od 7. ročníku mají žáci povinně druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně. Od školního roku 2007/2008 vyučuje na naší škole anglickou konverzaci rodilý mluvčí.

Umíme pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož pracovníky jsou speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence a 7 asistentů pedagoga. Především se nám daří žáky včas diagnostikovat, a o to dříve můžeme dát žákům cílenou podporu přímo ve vyučování či během reedukačních hodin.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů