Metodik prevence

Mgr. Kamila Hrušková

kamila.hruskova@zsrovniny.cz

601 101 606

Konzultační hodiny pro rodiče:

Čtvrtek 15:00 – 17:00 (po předchozí domluvě)

Možno domluvit i jiný termín.

Konzultační hodiny pro žáky:

Čtvrtek 9:35 – 9:55 (velká přestávka)

Možno domluvit i jiný termín.

Co je náplní mé práce:

Tvorba a realizace Preventivního programu školy.

Tvorba a aktualizace Krizového plánu školy.

Sledování klimatu ve třídách.

Zajišťování preventivních programů.

Facilitace při jednáních.

Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů.

Organizace Dne prevence.

Spolupráce s dalšími institucemi.

Spolupráce v rámci Školního poradenského pracoviště.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů