• Úvod
  • Pro rodiče
  • Informace o hodnocení žáků 4. - 9. tříd v prostředí Učebny

Informace o hodnocení žáků 4. - 9. tříd v prostředí Učebny

Informace o hodnocení žáků 4. - 9. tříd v prostředí Učebny

Se začátkem online výuky v dubnu 2020 došlo k několika změnám v hodnocení žáků. Tou hlavní změnou je prostředí, kterým se k vám hodnocení dostává. Místo žákovské knížky využíváme u žáků 4. - 9. tříd Učebnu. Učebna je pro nás důležitý pracovní nástroj. Umožňuje nám mít vše na jednom místě a díky tomu máme možnost učit všechny žáky, ať už jsou ve škole, nebo z jakéhokoliv důvodu doma.

Chápu, že by pro vás bylo hodnocení formou známek prostřednictvím Bakalářů jednodušší. Pro nás by to však byla komplikace. Učitelé na druhém stupni učí v několika třídách a hodnotí přes 200 žáků. Zapisovat výsledky do Učebny a pak ještě jinam, by bylo z důvodu časové náročnosti neefektivní. Již nějakou dobu vám každý týden chodí do e-mailu přehled všech hodnocených prací ze všech předmětů včetně aktuální celkové známky. Věřím, že tento přehled je dostačující.

Na samotném hodnocení i konečném výstupu se oproti minulosti nic nemění.

  • Žáci budou mít na vysvědčení známky.
  • Výstupem jednotlivých hodnocení jsou body. Čím více bodů je za danou práci, tím více výsledek dané práce ovlivní výslednou známku.
  • Výslednou známku vypočítáte tak, že celkový počet získaných bodů žákem vydělíte maximálním počtem všech bodů, které mohl žák získat (viz příklad na druhé straně dokumentu). Výsledek v procentech odpovídá následující tabulce, kterou máme z ministerstva školství, a kterou používáme od školního roku 2007/2008.

Procenta

100 - 90%

89 - 75%

74 - 45%

44 - 25%

24 - 0%

Známka

1

2

3

4

5

Příklad hodnocení:

Co je hodnoceno

Bodů za práci

Body získané žákem

%

známka

Dobrovolné úkoly

1

5

500

1

Aktivita v hodinách

1

2

200

1

Test

20

15

75

2

Test

20

12

60

3

Test

20

20

100

1

Samostatná práce

5

4

80

2

Test

10

7

70

3

Test

30

25

83

2

Účast v celostátní soutěži

1

6

600

1

Test

30

27

90

1

Test

20

16

80

2

Skupinová práce

10

9

90

1

Test

50

42

84

2

Celkové hodnocení

218

maximální počet všech bodů, které mohl žák získat

190

celkový počet bodů získaných žákem

190:218 = 0,87

To je 87%

2

na vysvědčení

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů