Aktuality

O škole

Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín

Jsme úplnou sídlištní školou, kterou ve školním roce 2016/2017 navštěvuje 709 žáků. Škola dává práci celkem 85 zaměstnancům: 41 učitelů, 6 vychovatelek, 7  asistentek pedagoga, speciální pedagog, ekonomka, 2 recepční, školník, 8 uklízeček a 12 zaměstnankyň kuchyně.

V každém ročníku jsou 3 paralelní třídy. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy - 1 hodinu týdně, od 3. třídy 3 hodiny týdně a od 6. třídy 5 hodin týdně. Od 7. ročníku mají žáci povinně  druhý cizí jazyk s časovou dotací 2 hodiny týdně. Od školního roku 2007/2008 vyučuje na naší škole anglickou konverzaci rodilý mluvčí.

Naší specialitou je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož pracovníky jsou speciální pedagog, výchovný poradce, metodik pravence a 7 asistentů pedagoga. Především se nám daří žáky včas diagnostikovat a o to dříve můžeme dát žákům cílenou podporu přímo ve vyučování či během reedukačních hodin.

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio