Kurzy

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).


2. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Bohdana Klásková

Termín: 14.-18.5.2018

Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky

Cena kurzu: (placení proběhne složenkou)


3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Andrea Pytlíková

Termín: 21. - 25. 5. 2018

Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky

Cena kurzu: ????,- (placení proběhne složenkou)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu.


4. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Jana Kostolányová

Termín: 21.-25.5.2017

Místo: Hotel Permoník, Nový Hrozenkov

Cena kurzu: ???,-Kč (placení proběhne složenkou)


5. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Lenka Breitkopfová

Termín: 15.-19.1.2018

Místo: RS Pekárny - Rališka, Horní Bečva

Cena kurzu: 2.250,- (placení proběhne složenkou) + vleky 850,-

Sraz v pondělí v 8:30 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek mezi 14:30 - 15:00


6. ročník - Adaptační kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 15.-19.10.2018

RS RELAXA, Stará Ves - Žďárský potok 64, 795 01

cena kurzu: 2.800,- Kč (placení proběhne složenkou do 30.9.2018, lze platit i převodem)

Sraz v pondělí 15.10. v 8:30 u škoní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 19.10. mezi 14:00 a 14:30.

Kontakt na kurz: 


7. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 14.-18.1.2019

Staré Hamry - Chata Armaturka

cena kurzu: 1.700,-Kč (placení proběhne složenkou do 30.11.2018)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.

Sraz je v pondělí 8:15 u školy. Odjezd v 8:30.

Příjezd cca 14:30 ke škole.


8. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Petra Lamžíková

Termín: 14.-18.5.2018

Hotel Permoník, Nový Hrozenkov, Beskydy

Cena kurzu: ,-Kč


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka
Zavřít omluvenku