Školní hřiště


Projekt ROP MSK

Rekonstrukce sportovního areálu

Základní školy Hlučín-Rovniny

Tento projekt je financován z:
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/03.00886
Hřiště je určeno žákům školy a široké veřejnosti. Je vybaveno plochami pro minikopanou, nohejbal, volejbal, basketbal a beachvolejbal.

Vstup na hřiště je v provozní době volný a zdarma.

Objednávky

na využívání jednotlivých kurtů (beachvolejbal, minikopaná, basketbal, nohejbal, volejbal) přijímá správce hřiště, v provozní době přímo na místě nebo telefonicky na čísle: 731 002 733.

Služba je zpoplatněná částkou 80,-Kč/hodina/kurt u správce hřiště před započetím užívání. Zahrnuje rezervaci kurtu, zapůjčení sportovního vybavení, využití šaten a sprch.

Poplatek neplatí organizované složky dětí a mládeže do 18-ti let.

 
Provozní doba hřiště za příznivých povětrnostních podmínek a dostatku denního světla:
dny školního vyučování
16:00 - 20:00

mimo dny školního vyučování
10:00 - 20:00

Video ze slavnostního zahájení provozu hřiště

Kácení topolů

18278318img7604 238672262img7605 52040959img7606 831512535obraz007


© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka
Zavřít omluvenku