Aktuality

Kontakty


 • Vedení

  Breitkopfová Lenka, Mgr.

  statutární zástupce školy

  595 041 439

  736 768 737

  lenka.breitkopfova@zsrovniny.cz


  Jako malá jsem snila o tom, že budu učitelka. Po maturitě na Střední pedagogické škole v Krnově jsem pracovala s nejmenšími dětmi v MŠ Ludgeřovice (91-92) a MŠ Hať (92-93). Následovala praxe na ZŠ Hať (93-96), po mateřské dovolené na ZŠ Bobrovníky (99-2006). Při zaměstnání jsem vystudovala Učitelství 1. stupně na Pedagogické fakultě OU (1999). Od r. 2006 dělám práci, která mě baví na ZŠ Rovniny, od r. 2007 zastupuji ředitele školy.

  Všetečka Miroslav, Mgr.

  ředitel

  595 041 439

  736 768 737

  reditel@zsrovniny.cz


  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupil ve středu 1.9.1982 jako prvňáček a s 10-ti letou přestávkou (Gymnázium Hlučín 1990 - 1994 a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 1995 - 2000) jsem jí věrný dodnes.

    Od 1. července 2006 jsem vykonával funkci zástupce ředitelky školy.

    Od 1. července 2011 vykonávám funkci ředitele školy.


 • 1. stupeň

  Buchtová Šárka, Mgr.

  Třídní: 2.A

  601 101 610

  sarka.buchtova@zsrovniny.cz

  Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě - obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - byla mým prvním působištěm Základní škola v Hati. V září 1992 jsem nastoupila na ZŠ Hlučín - Rovniny a zůstala jí věrná dodnes. V letech 2000 - 2015 jsem na škole vykonávala funkci výchovné poradkyně pro 1. stupeň. Od počátku své pedagogické praxe se věnuji dětem se specifickými poruchami učení jako dyslektická asistentka.

  Foltýnková Eva, Mgr.

  Třídní: 5.A

  601 101 611 - 5. třídy

  eva.foltynkova@zsrovniny.cz

  Na školu ZŠ Hlučín - Rovniny jsem začala chodit jako školák v r. 1995 a po delší přestávce, kdy jsem vystudovala Gymnázium v Hlučíně a následně obor Učitelství pro I. stupeň na Ostravské univerzitě, jsem se v roce 2013 na ZŠ Hlučín-Rovniny vrátila jako učitelka I. stupně. Ne nadarmo se říká: Člověk se vrací tam, kde je mu dobře. Své vzdělání jsem si ještě rozšířila a ve školním roce 2015/16 jsem dokončila na Ostravské univerzitě studium Speciální pedagogiky.

  Hartošová Silvie, Mgr.

  Třídní 5.C

  601 101 611

  silvie.hartosova@zsrovniny.cz

  Na Základní školu Hlučín - Rovniny jsem nastoupila, coby učitelka 1. stupně v roce 2007 poté, co jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci. V roce 2010 jsem odešla na mateřskou dovolenou a po pěti letech jsem se s radostí vrátila, abych opět dělala to, co mě baví a naplňuje.

  Havránková Daniela, Mgr.

  Třídní: 1.A

  601 101 608

  daniela.havrankova@zsrovniny.cz

  Vždy jsem měla velmi kladný vztah k dětem, proto bylo mou jedinou volbou, po vystudování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně, studium učitelství. Po absolvování Ostravské univerzity (studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy) jsem v srpnu 1998 nastoupila na ZŠ Hlučín - Rovniny.

  Mým mottem je: Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.


  Kačmařová Bohdana, Mgr.

  Třídní: 2.B

  601 101 610

  bohdana.kacmarova@zsrovniny.cz

  Mé učitelské působení začalo 27.8.1991 po ukončení Střední pedagogické školy v Krnově, kde jsem vystudovala obor - Učitelství pro MŠ. Pro nedostatek pracovních míst v MŠ mě osud zavál na ZŠ Hať - sbírala jsem první učitelské zkušenosti (1991 - 1995). Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity jsem vystudovala dálkově (1993 - 2000) s 2-letým přerušením, poněvadž jsem vycestovala do Mnichova pracovat jako "au - pair" (1994 - 1996).  Byla to pro mě velká životní i přínosná profesní zkušenost. Po návratu z Německa jsem učila půl roku na ZŠ Hošťálkovice na II. stupni. Tíhla jsem však k mladším dětem, a proto jsem přestoupila na ZŠ Hlučín - Bobrovníky (1997 - 2007). Po mateřské dovolené jsem z malotřídní školy přestoupila na ZŠ Hlučín - Rovniny, kde působím dosud na I. stupni.

  Kalabzová Alice, Mgr.

  Třídní: 3.A

  601 101 607

  alice.kalabzova@zsrovniny.cz

  Do první třídy jsem nastoupila na ZŠ Hlučín-Rovniny v roce 1976 jako nezkušený školáček. Tato škola se mi nakonec stala osudnou. Po absolvování Gymnázia v Hlučíně a Ostravské pedagogické fakulty jsem nastoupila v září 1992, coby učitelka 1.stupně ZŠ. Působím zde dodnes.

  Kaniová Petra, Mgr.

  Třídní: 4.A

  601 101 615

  petra.kaniova@zsrovniny.cz

  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila v roce 2006.  První tři roky jsem učila AJ na prvním i druhém stupni a nakonec jsem se z větší části vrátila ke svému oboru - učitelství 1.stupně,  které jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

  Klásková Bohdana, Mgr.

  Třídní: 1.B

  601 101 608

  bohdana.klaskova@zsrovniny.cz

  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem před lety absolvovala povinnou školní docházku. V roce 2007 jsem se na půdu školy opět vrátila a začala jsem pracovat jako asistentka pedagoga. Protože se mi práce s dětmi líbila a naplňovala mě, dostudovala jsem PF na Ostravské universitě a nyní pracuji jako učitelka na 1. stupni.


  Kopřiva Jaromír, Mgr.

  Třídní: 4.B

  601 101 615

  jaromir.kopriva@zsrovniny.cz

  Po ředitelských a zahraničních misích jsem po své "50" konečně našel místo nejen v životě, ale i v práci. Plánoval jsem si rok pracovat na této škole, kolektiv a vedení mně však zavelely jinak, proto zde působím dodnes. A jsem vnitřně spokojený člověk.

  Kostolányová Jana, Mgr.

  Třídní: 3.B

  601 101 607

  jana.kostolanyova@zsrovniny.cz

  Pedagogickou fakultu v Ostravě jsem ukončila v roce 1986 a začala učit na ZŠ v Kravařích. Po pětileté mateřské dovolené jsem v roce 1993 nastoupila na ZŠ Hlučín - Rovniny.

  Kubesová Lenka, Mgr.

  Třídní 2.C

  601 101 610

  lenka.kubesova@zsrovniny.cz

  Po absolvování Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu, kde jsem vystudovala obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ. V roce 2013 jsem měla příležitost studovat jeden semestr na univerzitě ve Švédsku v Kristianstadu a nahlédnout do švédského vzdělávacího systému. V roce 2014 jsem úspěšně ukončila studium a nastoupila jako učitelka na ZŠ Hlučín- Rovniny.

  Machovská Alena, Mgr. et Mgr.

  Třídní: 5.B

  601 101 611

  alena.machovska@zsrovniny.cz

  Práce s dětmi mi asi byla dána sudičkami do vínku a velmi mě baví. Hned po ukončení studia v roce 2008 jsem začala pracovat na ZŠ Hlučín – Rovniny, kde působím jako učitelka na 1. stupni dodnes. Už během studia mě práce s dětmi přitahovala. Vedla jsem dramatický kroužek na základní škole, vyučovala jsem anglický jazyk v mateřských školách a pracovala také na částečný úvazek jako vychovatelka.

  Vysokoškolské tituly jsem získala rovnou dva, oba magisterské, oba z Ostravské univerzity. První za studium oboru Sociální práce s poradenským zaměřením, druhým studijním oborem pak už bylo Učitelství 1. stupně ZŠ.  


  Reiská Radmila, Mgr.

  Třídní 4.C

  601 101 615

  radmila.reiska@zsrovniny.cz

  Na Základní škole Hlučín - Rovniny působím poměrně krátce od roku 2014, kde jsem nastoupila po delší mateřské dovolené. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Krnově a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity.Těší mě práce s dětmi, která mě naplňuje nejen ve škole, ale i doma. 

  Salawová Jitka, Mgr.

  Třídní: 1.C

  601 101 608

  jitka.salawova@zsrovniny.cz

  Jsem rodačka z Hlučína. Pocházím z učitelské rodiny. Už jako dítě jsem se rozhodla jít ve stopách svých rodičů. Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě v roce 1990 jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání na ZŠ v Koutech. Na ZŠ Rovniny působím od roku 1996. Ráda zpívám, čtu, lyžuji, miluji divadlo, přírodu, dětský smích a svou rodinu.

  Žabinská Jitka, Mgr.

  Třídní: 3.C

  601 101 607

  jitka.zabinska@zsrovniny.cz

  V roce 1983 jsem nastoupila na ZŠ Hlučín - Rovniny do 1.C třídy. Po osmi letech jsem začala studovat na Gymnáziu v Hlučíně (1991 - 1995) a následně pak absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Od roku 1999 pracuji na této škole.

 • 2. stupeň

  Grygarčíková Pavla

  601 101 600

  pavla.grygarcikova@zsrovniny.cz

  Na ZŠ Hlučín – Rovniny jsem začala učit jako zástup za mateřskou dovolenou během mého navazujícího magisterského studia na FF OSU. Za tuto příležitost jsem vděčná, protože mne zkušenosti z vyučovacích hodin a školních aktivit motivovaly jak ve studiu, tak v práci. Jsem ráda, že má pedagogická praxe začala právě zde, v příjemném kolektivu a prostředí, kde mohu předávat své znalosti dále, ale také získávat nové zkušenosti.

  Hartmann Lukáš Mgr.

  Třídní: 9.C, ICT Koordinátor

  601 101 605

  lukas.hartmann@zsrovniny.cz

  Jihočeskou fakultu v ČB jsem ukončil s příchodem nového milénia. První dva učitelské roky jsem pobyl na Mendelově gymnáziu v Opavě, než si mě stát povolal do nezelené služby - zůstal jsem na gymnáziu coby pomocník školníka a mohl aspoň trochu pokračovat v některých dříve zahájených aktivitách. Věci se kapku zamotaly a touha změnit cestu ukázala směr Brno, kde mě shodou okolností vzali na jedno z nejlepších gymnázií v Česku vůbec - na Gymnázium Matyáše Lercha. Rozum však srdci neporučí a přes těžké loučení jsem se po roce vrátil do Ostravy.  Tady jsem získal spoustu zajímavých zkušeností - jako matikář, chemikář a “ajťák” na právě vzniklé škole International School of Ostrava. Na tomhle gymnáziu bylo, tak jako to je v každé zbrusu nové organizaci, nekonečně práce v nejrůznějších směrech.  Po téměř čtyřech letech, pár měsíců před prvními maturitami, mě bohužel přepadly zdravotní problémy, které vyústily mj. k preventivní změně prostředí… Jako už tolikrát stála Štěstěna při mě a další dva roky jsem strávil na vesnické malotřídce v Mokrých Lazcích, kde jsem vedl i školní družinu. Splnil se mi tak původní plán ze středo-školských, gymnaziálních, studií - stát se prvostupňovým učitelem. Nicméně učitelskou kvalifikaci mám pouze pro ročníky 6. - 13. :( Po návratu kolegyně z MD  tak nastal čas posunout se po dvou fajnových letech zase jinam, dál. Jako už tolikrát dřív jsem měl štěstí a octl se na naší  rovninské základce ;)  Holušová Milada

  601 101 604

  milada.holusova@zsrovniny.cz

  Jsem pamětník. A jsem na to patřičně hrdá. Na školu jsem nastoupila v roce 1973 jako vychovatelka, později  jsem učila  na prvním stupni a od roku 1996 do současnosti učím na druhém stupni zeměpis.

  Naše škola měla vždy velmi dobrou úroveň a v současné době tu nejvyšší - jak výchovnou tak i odbornou.


  Hoppová Barbora, Mgr.

  601 101 600

  barbora.hoppova@zsrovniny.cz

  V posledním ročníku navazujícího magisterského studia na FF OSU se mně naskytla příležitost učit jako zástup za mateřskou dovolenou na ZŠ Hlučín - Rovniny. Od té doby na žlutých Rovninách sbírám nejen cenné zkušenosti, ale i nezapomenutelné zážitky, které učitelská profese nabízí. Na Rovninách učím německý jazyk a výchovu ke zdraví, ale zajímám se také o historii, filmy a sport.

  Mé motto: „Nikdy neříkej nikdy!

  Hrušková Kamila, Mgr.

  Třídní: preventista sociálně-patologických jevů, zdravotník

  601 101 606

  kamila.hruskova@zsrovniny.cz

  Jsem absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, obor M - Bi. Své pedagogické začátky jsem prožila na ZŠ Dolní Benešov. Mou snahou je provázet děti na nelehké cestě poznání. Zastávám funkci zdravotníka a preventisty rizikových projevů chování.

  Kadlecová Veronika, Mgr.

  Třídní 8.C, sbormistryně Sluníček

  601 101 603

  veronika.kadlecova@zsrovniny.cz

  Několik let svého dětství jsem tuto školu pozorovala očima žáka. Po studiích na hlučínském gymnáziu a Ostravské univerzitě jsem se vrátila na místo činu a působím zde od roku 2000 jako učitelka českého jazyka a hudební výchovy. Za tu dobu se podařilo také navázat na pokusy předchůdců a vybudovat  pěvecký sbor Sluníčko, který reprezentuje nejen naši školu.

  Kramná Michaela, Mgr.

  Třídní 6.A

  601 101 598

  michaela.kramna@zsrovniny.cz

  Dveře na ZŠ Hlučín - Rovniny se pro mne poprvé otevřely dne 1.9.1998, kdy jsem do školy nastoupila jako žákyně 3. ročníku, po přestupu ze ZŠ v Bolaticích. Po absolvování studia na SŠ a VŠ jsem se v roce 2014 na Rovniny vrátila jako učitelka AJ.

  Kšonžková Anna, PaedDr.

  Třídní: 9.A

  601 101 604

  anna.ksonzkova@zsrovniny.cz

  Poprvé jsem vstoupila do budovy ZŠ Hlučín - Rovniny na podzim v roce 1981 jako studentka posledního ročníku Pedagogické fakulty Ostravské university a vykonala zde pedagogickou praxi. Škola mě v mnohém oslovila, odcházela jsem s velmi příjemnými pocity a s přáním se sem vrátit. Podařilo se a jako učitelka II.stupně jsem svůj první školní rok 1982/1983 zahájila právě zde, učím Z – JN – JR a zůstávám jí věrná dodnes.

  Kubecová Zuzana Mgr.

  Třídní 6.C

  601 101 602

  zuzana.kubecova@zsrovniny.cz

  Aprobaci český jazyk a dějepis jsem vystudovala na Ostravské univerzitě. Svou učitelskou praxi na předchozích školách jsem přerušila příjemnými mateřskými povinnostmi, abych se do školství opět vrátila - tentokrát na naši rovninskou základku. Mé působení na ZŠ Hlučín – Rovniny je zatím krátké (od roku 2015), ale již teď mohu říct, že je v mnohém velice inspirativní. Vyučuji zde český jazyk a dějepis.


  Lamžíková Petra, Mgr

  učitelka AJ

  601 101 600

  petra.lamzikova@zsrovniny.cz

  V červnu roku 2016 jsem ukončila své vysokoškolské studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v oboru Učitelství AJ-ZSV. Mé další kroky směřovaly právě na ZŠ Hlučín - Rovniny, kde sbírám stále nové a zajímavé zkušenosti.

  Lettovská Šárka, Mgr.

  601 101 599

  sarka.lettovska@zsrovniny.cz

  V roce 2002 jsem ukončila studium pedagogické fakulty Ostravské univerzity - obor učitelství tělesné výchovy a výchovy k občanství a zdraví. Učila jsem 6 let na základní škole v Ostravě - Zábřehu. Po mateřské dovolené jsem si doplnila vzdělání o nový obor - učitelství anglického jazyka. Díky této kvalifikaci vyučuji nyní především anglický jazyk a od roku 2015 mám tu čest a potěšení učit na osvícené základní škole v Hlučíně - Rovninách. 

  Machálková Marcela, Ing.

  Třídní: 7.A

  601 101 606

  marcela.machalkova@zsrovniny.cz

  Po studiích na strojní fakultě VŠB jsem ve Vítkovicích působila jako projektant. Tuto práci jsem po doplnění pedagogického vzdělání vyměnila za učitelku na střední škole, také ve Vítkovicích. Na základní školu jsem nastoupila v roce 1995, kde učím fyziku. Práce mě baví, ráda posouvám děti dál. Děkuji kolektivu školy za příjemnou pracovní atmosféru.


  Maťková Lucie, Mgr.

  601 101 603

  lucie.matkova@zsrovniny.cz

  Začátkem roku 2014 jsem dokončila studia na Masarykově univerzitě v Brně obor český jazyk a mediální výchova. Od listopadu roku 2015 působím na naší škole jako učitelka češtiny. 

  Mináriková Sylvie, Mgr.

  Třídní: 9.B

  601 101 612

  sylvie.minarikova@zsrovniny.cz

  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila k 1. 9. 2012 po mateřské dovolené jako učitelka tělesné výchovy a přírodopisu. Po absolvování Sportovního gymnázia v Ostravě-Zábřehu v roce 1995 jsem vystudovala tělesnou výchovu a biologii na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Poté jsem hodně cestovala a pracovala jako instruktorka lyžování. Žiji rodinou, přírodou a sportem a rovněž mne naplňuje práce na této škole.

  Polomská Jarmila, Mgr.

  Třídní: 7.D

  601 101 602

  jarmila.polomska@zsrovniny.cz

  Když jsem v roce 1988 absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, netušila jsem, jak úzce bude spojená má učitelská práce s městem Hlučínem. První pedagogické zkušenosti jsem získávala na ZŠ dr. Miroslava Tyrše, po mateřské dovolené jsem začala pracovat v místě svého bydliště – na ZŠ v Píšti. Po čtrnácti letech jsem usoudila, že je čas pro změnu.  Hledala jsem školu, která  podporuje profesní růst pedagogů a hledá nové cesty ve vzdělávání. Důležitá pro mne byla i atmosféra školy.

  A tak od roku 2010 učím na ZŠ Hlučín-Rovniny český jazyk, dějepis a pracuji jako výchovná poradkyně. Od roku 2014 jsem k dispozici svým kolegům jako mentorka – provázím je cestou jejich profesního růstu. Tato škola zcela naplňuje mé představy o pracovišti, kde vládne pozitivní atmosféra. Jsem hrdá na to, že pracuji právě na Rovninách.


  Schreierová Marie, Mgr.

  601 101 598

  marie.schreierova@zsrovniny.cz

  Profesní zaměření: učitelka anglického jazyka. Vzdělání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. Praxe: výuka AJ na ZŠ a SŠ. 

  Motto: „Pleasure in the job puts perfection in the work.“ (Aristotle)


  Strakošová Marta, Mgr.

  Třídní 8.B

  601 101 606

  marta.strakosova@zsrovniny.cz

  Na tuto školu jsem nastoupila v listopadu 2001. Měla jsem a mám štěstí na kolegy, kteří byli a jsou nejen mými vzory, ale i přáteli. 

  Vyučuji matematiku a chemii. Mou snahou  je připravovat  žáky jako samostatně uvažující osobnosti a nadchnout je pro potřebu rozumět jevům okolního světa


  Štalmach Vladimír, Bc.

  Třídní 8.A

  601 101 599

  vladimir.stalmach@zsrovniny.cz

  Na Základní škole Hlučín – Rovniny působím již od roku 2006. Tehdy jsem, jen pár měsíců po absolvování jazykové školy, nastoupil jako zástup za mateřskou dovolenou. Učitelství mě natolik pohltilo, že jsem zůstal věrný této profesi i této škole. Postupně jsem si dodělal vysokoškolské vzdělání na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsem studoval anglický jazyk. Aktuálně mi zbývá dokončit poslední ročník magisterského studia speciální pedagogiky a učitelství.

  Tomečková Andrea, Mgr.

  Třídní: 6.B

  601 101 603

  andrea.tomeckova@zsrovniny.cz

  Jsem absolventkou Ostravské univerzity, kde jsem studovala Učitelství pro II. stupeň - český jazyk a dějepis. Na naší základní škole působím od září 2012 a práce zde mi přináší radost. 

  Ulichová Alena, Mgr.

  Třídní: 7.B

  601 101 605

  alena.ulichova@zsrovniny.cz

  O svém svém povolání jsem měla jasno již ve školce. Po absolvování Gymnázia v Třinci a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem nejdříve své první učitelské zkušenosti sbírala v roli středoškolské učitelky. Svůj dětský sen si plním až nyní na ZŠ Hlučín - Rovniny, kde od roku 2013 působím jako učitelka II. stupně, učím M - Ch - F.

  Ure Raymond, Bc.

  601 101 599

  raymond.ure@zsrovniny.cz

  I graduated from Heriot-Watt University in Edinburgh in 1995 with an honours degree in electronic engineering. I then worked for twelve years  as a design engineer  before moving to Hlučín in 2007. Since then I have been teaching at ZS Rovniny and gained further qualifications, firstly a teaching qualification from Ostrava University in 2010 and then in 2016 a Masters in English from Opava SLU.

  Všetečková Jana, Mgr.

  Třídní: 7.C

  601 101 612

  jana.vseteckova@zsrovniny.cz

  Po absolvování Sportovního gymnázia v Ostravě-Zábřehu v roce 1995 jsem vystudovala tělesnou výchovu a biologii na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a později FTVS v Praze obor trenérství se zaměřením na sportovní gymnastiku. S učitelstvím jsem začala na ZŠ Jistebník, poté 4 roky na ZŠ Hlučín, Hornická od 1. 9. 2009 jsem na ZŠ Hlučín – Rovniny.


  Zemčíková Kateřina, M.Litt., Mgr.

  601 101 598

  katerina.zemcikova@zsrovniny.cz

  Vystudovala jsem Univerzitu v Glasgow (Scottish Literature) a Ostravskou univerzitu (AJ-ČJ). Několik let jsem působila na vysoké škole a nyní mám tu čest být součástí skvělého kolektivu na ZŠ Hlučín-Rovniny. Mým životním mottem je Werichův výrok: „Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“


  Žídková Daniela, Mgr.

  601 101 607

  daniela.zidkova@zsrovniny.cz

  V roce 2002 jsem ukončila studium pedagogiscké fakulty na Ostravské univerzitě, obor Výtvarná tvorba- malířství. Má 15-letá praxe započala na středních uměleckých školách, kde jsem převážně vyučovala předměty Figurální kresba, Výtvarná příprava, Písmo a Navrhování. Od roku 2014 pracuji na ZŠ Rovniny jako výtvarník, kde se výtvarný obor pro mě stal hrou se skrytými talenty s nevyčerpatelnou fantazií. :))).

 • Družina

  Biskupová Pavla

  601 101 611

  pavla.biskupova@zsrovniny.cz

  Poprvé jsem vstoupila do budovy naší školy jako žáček do třídy 1.C v roce 1985. Během dlouhé přestávky strávené ve školách vyšších stupňů a jiných zaměstnáních, jsem sbírala zkušenosti pro naší školu. Od roku 2010 zde pracuji jako asistent pedagoga a od roku 2014 také jako vychovatelka školní družiny. Jsem velice ráda, že zde mohu pracovat.

  Nagyová Kateřina, Bc.

  739 454 369

  katerina.nagyova@zsrovniny.cz

  Na základní školu ZŠ - Hlučín Rovniny jsem poprvé nastoupila v roce 1994 jako prvňáček. V průběhu desetileté přestávky jsem byla na mateřské dovolené a zároveň vystudovala Bc. studium na Ostravské univerzitě. V roce 2013 jsem se s velkou radostí vrátila na půdu naší školy jako vychovatelka ŠD.

  Placková Věra

  739 454 369

  vera.plackova@zsrovniny.cz

  Po absolvování gymnázia, mateřské dovolené a studia na pedagogické fakultě OU - vychovatel školských zařízení, jsem sbírala pedagogické zkušenosti jako učitelka na 1. stupni ZŠ v Ludgeřovicích a vychovatelka školní družiny v ZŠ Hlučíně - Bobrovníkách. Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila 1. února 2006 jako vychovatelka ve školní družině a jsem jí dosud. V současnosti studuji sociální pedagogiku na Ostravské univerzitě.

  Ratajová Kamila, Bc.

  601 101 615

  kamila.ratajova@zsrovniny.cz

  Na tuto sluncem rozzářenou školu jsem nastoupila v září roku 2009 na pozici pedagogické asistentky. V současné době pracuji také jako dyslektická asistentka a vychovatelka ve školní družině.

  Steuerová Lenka, Bc.

  739 454 369

  lenka.steuerova@zsrovniny.cz

  Po absolvování střední školy a státní zkoušky z jazyka německého, jsem sedm let žila a pracovala jako mistrová na pracovišti v Německu. Následovala mateřská dovolená a studium na Ostravské univerzitě. 

  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila 1. února 2015 jako vychovatelka ve školní družině. Od 1. září 2015 jsem také asistentem pedagoga. 

  Stoklassová Monika

  595 041 439

  739 454 369

  monika.stoklassova@zsrovniny.cz

  Po maturitě v roce 1993 na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně jsem dále pokračovala v pomaturitním kvalifikačním studiu na Podnikatelské škole při Institutu rozvoje podnikání v Ostravě.Po složení další maturitní zkoušky jsem začala pracovat u soukromých firem.Práce mě však nenaplňovala, jak bych si přála,takže jsem při zaměstnání a dvou již narozených dětech vystudovala dálkově doplňující pedagogické studium Vychovatelství na Ostravské Univerzitě v Ostravě (2006) a nastoupila jako vychovatelka ŠD na ZŠ v O-Petřkovicích.Na další MD jsem již při třetím dítěti vystudovala dálkově doplňující studium Speciální pedagogiky pro vychovatele na Ostravské univerzitě v Ostravě(2008) a začala pracovat jako vychovatelka na ZŠ Hlučín-Rovniny, kde působím dodnes.O roku 2014 jsem ve funkci vedoucí vychovatelky. Ve své práci vidím smysl a dělám ji srdcem.

 • Pedagogické asistentky

  Biskupová Pavla

  601 101 611

  pavla.biskupova@zsrovniny.cz

  Poprvé jsem vstoupila do budovy naší školy jako žáček do třídy 1.C v roce 1985. Během dlouhé přestávky strávené ve školách vyšších stupňů a jiných zaměstnáních, jsem sbírala zkušenosti pro naší školu. Od roku 2010 zde pracuji jako asistent pedagoga a od roku 2014 také jako vychovatelka školní družiny. Jsem velice ráda, že zde mohu pracovat.

  Hrejsemnou Eva

  601 101 608

  eva.hrejsemnou@zsrovniny.cz

  V životě jsem vždy tíhla k práci s dětmi a tak jsem vystudovala v oboru "Pedagogika pro asistenty ve školství". Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila v roce 2013 jako pedagogická asistentka a tehdy i částečně jako vychovatelka ve školní družině. Má předešlá praxe a první zkušenosti jsem nasbírala v MŠ Cihelní. 

  Pytlíková Andrea

  601 101 610

  andrea.pytlikova@zsrovniny.cz

  V roce 1987 jsem práh této školy překročila poprvé jako nervózní prvňáček a opouštěla toto báječné prostředí v roce 1995. Nedlouho na to jsem však do školy opět zavítala, a to jako praktikantka. Také jsem s touto školou měla možnost vyjet na 14 denní školu v přírodě jako vychovatelka a to v létech 1999 a 2001. V roce 2001-2002 jsem absolvovala kurz "Asistent integrovaných žáků ve školách", na této škole mi byla umožněna celoroční praxe. V roce 2010 jsem nastoupila jako zástup za nemocenskou a už jsem zde zůstala jako asistentka pedagoga.  Ratajová Kamila, Bc.

  601 101 615

  kamila.ratajova@zsrovniny.cz

  Na tuto sluncem rozzářenou školu jsem nastoupila v září roku 2009 na pozici pedagogické asistentky. V současné době pracuji také jako dyslektická asistentka a vychovatelka ve školní družině.

  Steuerová Lenka, Bc.

  739 454 369

  lenka.steuerova@zsrovniny.cz

  Po absolvování střední školy a státní zkoušky z jazyka německého, jsem sedm let žila a pracovala jako mistrová na pracovišti v Německu. Následovala mateřská dovolená a studium na Ostravské univerzitě. 

  Na ZŠ Hlučín - Rovniny jsem nastoupila 1. února 2015 jako vychovatelka ve školní družině. Od 1. září 2015 jsem také asistentem pedagoga. 

  Tomíčková Jana

  601 101 615

  jana.tomickova@zsrovniny.cz

  Na ZŠ Hlučín-Rovniny jsem nastoupila 1. 9. 2010. Pracuji zde jako asistent pedagoga.Jsem ráda, že svou práci můžu vykonávat v tak vstřícném a příjemném kolektivu. 

  Vlčková Monika

  601 101 607

  monika.vlckova@zsrovniny.cz

  Jsem místní rodačkou a absolventkou ZŠ Hlučín-Rovniny.. Do školy jsem nastoupila v roce 2014 a pracuji zde jako asistentka pedagoga.

 • Speciální pedagog

  Martiníková Karin, Mgr.

  Speciální padagog

  734 155 926

  karin.martinikova@zsrovniny.cz

 • Výchovná poradkyně

  Polomská Jarmila, Mgr.

  Třídní: 7.D

  601 101 602

  jarmila.polomska@zsrovniny.cz

  Když jsem v roce 1988 absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, netušila jsem, jak úzce bude spojená má učitelská práce s městem Hlučínem. První pedagogické zkušenosti jsem získávala na ZŠ dr. Miroslava Tyrše, po mateřské dovolené jsem začala pracovat v místě svého bydliště – na ZŠ v Píšti. Po čtrnácti letech jsem usoudila, že je čas pro změnu.  Hledala jsem školu, která  podporuje profesní růst pedagogů a hledá nové cesty ve vzdělávání. Důležitá pro mne byla i atmosféra školy.

  A tak od roku 2010 učím na ZŠ Hlučín-Rovniny český jazyk, dějepis a pracuji jako výchovná poradkyně. Od roku 2014 jsem k dispozici svým kolegům jako mentorka – provázím je cestou jejich profesního růstu. Tato škola zcela naplňuje mé představy o pracovišti, kde vládne pozitivní atmosféra. Jsem hrdá na to, že pracuji právě na Rovninách.


 • Recepce

  Baloušková Radmila

  Recepce

  736 768 737

  info@zsrovniny.cz

  Rohovská Karla

  Recepce

  736 768 737

  info@zsrovniny.cz

 • Ekonomka

  Hubatková Karin, Bc.

  595 041 439

  739 454 370

  ekonom@zsrovniny.cz

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio