Aktuality

7.A


Týdenní plán 7.A

Týden: 12.6.6.- 16 .6.2017

Předmět Ve škole Doma
Anglický jazyk 1st
Anglický jazyk 2nd
Český jazyk
Matematika
Ruský jazyk
Zeměpis
Dějepis
Fyzika
Přírodopis
Vaření, OSV
Německý jazyk
Telesná výchova

Krásné a pohodové prázdniny rodičům i žákům přeje    Marcela Machálková

Konzultace probíhají 1. pracovní čtvrtek v měsíci. Konzultace probíhá pouze za přítomnosti dítěte. Doporučuji si s vyučujícími sjednat termín a čas telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Marcela Machálková


Prosím, pročtěte si Školní řád - dostupný na webu školy http://www.zsrovniny.cz/dokumenty

 Lyžák 7. tříd 2017

7A Vaření

7A Výlet na neznámou planetu

7A Pečení

6A Výstava středověk

6A Fyzika

6A Štěrkovna

6A - Den dětí - Laser Game

6ABCD Šesťáci natáčeli v IVT

Mikuláš

6A Páteční prodej

6A Vánoční trhy

6A Vánoční dílny

6A Pracovní činnosti

6A Adapťák

6A Divadlo

6A Výstava mazlíčků

6ABCD Divadlo

6A Pracovní činnosti

5A Spaní ve škole

5A Planetárium

5A Země-Vesmír

5A Svět techniky

Lyžák 2015 - 5. třídy

5A Exkurze Muzeum Opava

2BC4A Plavání

4A Beseda s hlucho-nevidomým člověkem

4A Den pro třídu

4A turnaj ve vybíjené

4A Trhy

4ABC Vánoční trhy

4A Dopravní školení

Kurz 3. tříd

3A V kuchyni

3.A Výstava

3.A Kaštany

3.A Halloween

2. roč. ŠVP

2.A, 2.C, 4.C Poslední plavání

2.A Kufr cestovatele

2.A Halloween

2.A Učení s krtečkem

2.A Pasování čtenářů

1.ABC Výlet do ZOO

1.A Spaní ve škole

1.A Knihovna

1.A Bažiny - přírodovědná vycházka

1.A Crazy den

1.A Příprava na výpravu

1.A Knihovna

1.A Michal

1.A Vánoční besídka

1.A Mikuláš

1.A Předškoláci na návštěvě

1.A Stužkování

1.A Sběr kaštanů a žaludů

Drakiáda

Vítání prvňáčků

Nanečisto - 5. setkání

Nanečisto - 4. setkání 5.5.2010

Nanečisto - 3. setkání

Nanečisto - 1. setkání

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio