Změny od 1. 2. 2021 1.2.2021

V následující aktualitě jsou informace o změnách, které jsme uskutečnili k 1. 2. 2021 v Učebnách 3. - 9. tříd. Všechny změny nastaly za účelem sjednocení prostředí pro práci a tím pádem i vytvoření jednoho zdroje všech potřebných informací pro žáky i rodiče.


Vážení rodiče,

chtěl bych vám moc poděkovat za spolupráci, bez které bychom se v distanční výuce neobešli. Je skvělé vědět, že ve vás máme „prodlouženou ruku, oko, ústa, ucho“ a kdykoliv potřebujeme, vždy nám pomůžete.

Všechna přijatá opatření směřují ke sjednocení a tím postupně i lepší orientaci v prostředí Učebny. Pevně věřím, že až si na změny všichni zvykneme, výhody jednotného systému v jednotném prostředí oceníme.


Změny v Učebně od 1. 2. 2021 společné pro všechny žáky 3. - 9. tříd:

V Učebně mají žáci nově zřízen samostatný Kurz pro každý předmět. Všechny předměty musí být pro 2. pololetí založeny nově, aby se do nich nepromítalo hodnocení z 1. pololetí.

V každém předmětu mají žáci, na základě hodnocení jednotlivých úkolů, zobrazeno celkové procentové hodnocení předmětu. Výsledná známka z předmětu se řídí následující tabulkou:

Známka

1

2

3

4

5

% úspěšnosti

100% - 90%

89% - 75%

74% - 45%

44% - 25%

24% - 0%

Všichni zákonní zástupci budou třídními učiteli přizváni do třídy jako opatrovníci. Tuto výzvu prosím přijměte. Každý pátek odpoledne vám do mailu bude chodit soupis úkolů za uplynulý týden. Budete tak mít informaci o tom, které úkoly vaše dítě nesplnilo, a které splnilo. V případě, že budete chtít o úkolu vědět více, musíte přes účet Vašeho dítěte do Učebny konkrétního předmětu a daný úkol si otevřít. Stejně tak, jako byste si otevřeli sešit vašeho dítěte.

Děti budou mít úkoly a hodnocení předmětu v Učebně i v případě, že budou ve škole prezenčně. Počítáme s tím, že od nového školního roku nebudou mít žáci 3. - 9. tříd Žákovskou knížku a také přestaneme používat Týdenní plány na webu školy. Vše potřebné totiž bude v Učebně.

Vážení rodiče, neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit. Rádi vám vyjdeme vstříc, s čímkoliv pomůžeme.

Přeji vám hodně zdraví a co nejméně dní s rouškou.

 Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů