Škola dá na projekty dětí 50.000,- 20.9.2019

V novém školním roce zapojíme žáky 6.-9. tříd do tvorby rozpočtu školy na rok 2020. Investujeme do našich žáků a vyhradíme v rozpočtu školy částku 50.000,-Kč pro vlastní projekty žáků. Vybrané projekty se na škole do 31.8.2020 zrealizují. Pomáhat bude žákům průvodce projektem - Partík.

Našim cílem je maximálně vtáhnout žáky do procesu - shromažďování nápadů ohledně potřeb školy z pohledu žáků, příprava návrhů projektů a hlasování o projektech, které mají být financovány.

Společně nás čekají následující kroky.

1. Informování žáků ředitelem školy - do 13.9.2019

2. Získávání námětů od žáků a příprava projektů - do 10.10.2019

3. Hodnocení projektů - do 15.11.2019

4. Představení úspěšných projektů žákům prostřednictvím autorů projektů - 16.-19.12.2019

5. Hlasování žáků 4.-9. ročníků - 20.12.2019

6. Vyhlášení vítězných projektů - do 30.1.2020

7. Realizace vítězných projektů - do 31.8.2020

© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka
Zavřít omluvenku