Emise


Na základě opakovaně úspěšného umístění našich žáků v soutěži „Emise“ zaštítované Slezským gymnáziem v Opavě a hlučínským Gymnáziem Josefa Kainara jsme byli přizváni ke spolupráci na projektu Emise. Dne 29. 9. 2016 se zúčastnila úvodní konference Envofórum 2016 v Opavě Mgr. Marta Strakošová, garantka tohoto projektu na naší škole. 

Na základě informací získaných na této konferenci jsme ve škole založili kroužek „Emise“, který aktuálně tvoří žáci 8. a 9. tříd. Na tvorbě jeho náplně se žáci podíleli od samého počátku.

Prvním tématem byla recyklace a doba rozkladu jednotlivých materiálů. Žáci si vyhledávali tyto informace na netu, pak složili básně, které následně přednesli na pohřbu odpadků na školním dvoře. Jejich exhumace a zkoumání jejich stavu proběhne před koncem školního roku.

Mezi dalšími aktivitami byly zajímavé pokusy, např. přeměna vody na víno, výroba samozápalné směsi, příprava „filmařské krve“. (viz foto)

V rámci dalšího vzdělávání navštívili 24. 11. 2016 seminář „Aby Hlučínsko dýchalo čistý vzduch“ pořádaný Gymnáziem J. Kainara, který připravili studenti pod vedením p. uč. Petra Kleina.

Ve vestibulu školy připravili nástěnku s aktuálními informacemi ohledně kvality ovzduší na Hlučínsku pomocí volně stažitelné aplikace „SmogAlarm“ nadace Čisté nebe a s „Desaterem správného topiče“. Tyto informace tímto poskytují nejen žákům, ale i rodičům, prarodičům a jiným návštěvníkům školy.

Dne 6. 1. 2017 se vybraní žáci 9. ročníku z řad členů kroužku zúčastnili okresního kola vědomostní soutěže projektu Emise v oboru matematiky, logiky, fyziky, chemie a biologie a umístili se na 3. místě. Tím si zajistili postup do krajského kola zapojených škol, které se uskuteční tentokrát v Opavě 25. 4. 2017.

Dne 31. 3. 2017 jsme se spolu s žáky ostatních hlučínských základních škol a se studenty místního gymnázia zúčastnili exkurze o nanotechnologiích  na VŠB v Ostravě – Porubě. Toto byla naše první exkurze z řady dalších, které se připravují.

V současné době členové kroužku provádí výzkum, kdy sledují procentuální úspěšnost  třídění odpadků vyprodukovaných našimi žáky ve škole. S výsledky jejich práce budete seznámeni. Mimo to zajistili krabice a domluvili se s třídními učiteli jednotlivých tříd na třídění odpadů přímo ve třídách. V současnosti připravují prezentaci a besedu na toto téma pro nižší stupeň.http://emise.slezgymopava.cz/web/img/Logo-Emise-partneri.jpg


http://emise.slezgymopava.cz/web/

http://www.slezgymopava.cz/category/volnocasove-aktivity/emise/

https://www.facebook.com/MinisterstvoZP/videos/vb.189520154425807/1342390209138790/?type=2&theater
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů