Organizace výuky 6. - 9. tříd od 10. 5. 2021 10.5.2021

Informace o organizaci rotační výuky žáků 6. - 9. tříd

K prezenční výuce od pondělí 10. 5. nastoupí žáci 6.ABC a žáci 7.ABCD. Od pondělí 17. 5. pak žáci 8.ABCD a žáci 9.ABC. Všichni žáci účastnící se prezenční výuky musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou chirurgickou roušku či respirátor a budou absolvovat vždy v pondělí a ve čtvrtek antigenní test formou samoodběru.

Vstup do školy

Žáci 6. - 9. tříd budou do školy vcházet a ze školy vycházet hlavním vchodem školy.

Jídelna

Žáci se musí ke stravování přihlásit a ze stravování odhlásit samostatně, a to vždy do 12:00 předcházející pracovní den.

Výdej stravy: 11:00 - 14:00

Testování - Singclean testem

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=13s

Všichni žáci se budou testovat samostatně. Pedagogičtí pracovníci budou na testování pouze dohlížet. Našim cílem je, aby si každé dítě bylo schopno udělat test samostatně a získalo tak do budoucna cennou dovednost.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy (Singclean) dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

V případě, že s testováním či nošením chirurgických roušek svého dítěte nesouhlasíte, informujte o tom prosím neprodleně třídní učitele a společně se domluvte na postupu předávání informací v průběhu prezenční části výuky. 

Pro úplnost uvádím, že škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, využití individuální konzultace).


Další info o testování v aktualitě zde - https://www.zsrovniny.cz/cs/informace-k-testovani-zaku/a-927/

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů