• Úvod
  • Aktuality
  • Organizace prezenční výuky 1. - 5. tříd od 25. 5. 2020

Organizace prezenční výuky 1. - 5. tříd od 25. 5. 2020 25.5.2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. otevíráme školu pro naše žáky 1. - 5. tříd. Vše bude probíhat ve zvláštním režimu (viz Metodika MŠMT v příloze), kde je základní podmínkou zachování stálých skupin dětí. Proto vás prosíme o dodržování následujících pravidel a postupů.

Prezenční (ve škole) i distanční (online) výuka bude probíhat ve stejnou dobu. O konkrétním rozvrhu hodin rozhoduje vyučující dané třídy.

Dopolední výuka ve škole včetně přestávky na oběd je od 8:00 do 13:00 a odpolední družina od 13:00 do 16:00 - více viz harmonogram příchodů a odchodů:

 

Vchod školy

příchod i odchod

Příchod 1. den

Příchod další dny

Obědy

Ukončení

výuky

5. třídy

Hlavní

7:40

7:45

11:00-11:20

12:40

4. třídy

Hlavní

7:50

7:50

11:20-11:40

12:45

3. třídy

Hlavní

8:00

7:55

12:10-12:30

12:50

2. třídy

Hlavní

8:10

8:00

12:30-12:50

12:55

1. třídy

Školní družina

8:00

8:00

11:40-12:10

13:00

První den budou na děti u hlavního vchodu (prvňáčky u vchodu Školní družiny) čekat třídní učitelky (na 5.B Lenka Breitkopfová), které od dětí vyberou vyplněné Čestné prohlášení - viz příloha této aktuality. Následující dny budou děti ve vymezeném čase chodit určeným vchodem přímo ke třídě, kde se na lavičce před třídou přezují. Na prvňáčky bude u vchodu do Školní družiny čekat paní vychovatelka. Doprovod dětí do školy nesmí.

Děti, které odcházejí domů po dopolední výuce, doprovodí třídní učitelka v určeném čase (viz tabulka výše) k hlavnímu vchodu (prvňáčky ke vchodu Školní družiny), kde děti odejdou ze školy. Pokud potřebujete časy změnit, je potřeba uvedené skutečnosti zapsat do Žákovské knížky.

Odpolední družina bude probíhat v kmenových třídách (prvňáčci ve Školní družině). Časy odchodů z odpolední družiny musí mít děti zapsány v Žákovské knížce. Ve vámi uvedené časy budou děti ze tříd samostatně odcházet k hlavnímu vchodu a ze školy. Prvňáčci budou vycházet vchodem Školní družiny. Pokud budete akutně potřebovat nějakou změnu, volejte na uvedená telefonní čísla:

1. třídy   601 101 607

2. třídy   601 101 610

3. třídy   601 101 611

4. třídy   601 101 608

5. třídy   601 101 615 

Každé dítě musí mít s sebou jednu roušku na dopolední výuku, druhou roušku na odpolední družinu a igelitový sáček, do kterého bude roušku odkládat.


Ředitelské volno - ředitel školy vyhlašuje dny ředitelského volna v termínech:

18. a 19. 6. 2020 z důvodu realizace dlouhodobě plánovaného vzdělávání všech pedagogů v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě,

29. a 30. 6. 2020 z důvodu realizace dlouhodobě plánované výměny rozvodů vody v termínu do 12. 7. a následného umožnění realizace táborů v prostorách školy či využití sportovišť školy od 13. 7.


Děkujeme za spolupráci.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů