Online výuka od 2. 11. 2.11.2020

Distanční výuka bude pokračovat minimálně do 20. 11. a možná ještě déle. Proto jsme přistoupili k úpravám, které by měly výuku zpřehlednit a co nejvíce sjednotit.

V první řadě bych však rád odpověděl na vaši častou otázku - Jak je to s online výukou, když děti dle rozvrhu sedí u počítače a "na druhé straně” není učitel?

Online výuka nejsou jen video hodiny s učiteli přes MEET, ale všechno, co se odehrává v prostředí virtuální učebny. Přes učebnu probíhá zadávání práce, její odevzdávání i konečné hodnocení. Video MEET hodiny jsou pouze jednou z možností, jak v online výuce pracovat. Pokud nastane situace, že vaše děti něčemu nerozumí, vyzvěte je k tomu, aby se zeptaly vyučujícího. Vy ušetříte svůj čas, vyučující lépe pozná potřeby svých žáků a děti se naučí dovednost pokládat otázky tomu, kdo na ně umí odpovědět.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo následující doporučení: synchronní (společná) výuka 1. stupně by neměla trvat déle než jednu hodinu a synchronní výuka na 2. stupni ZŠ by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou. Doporučení MŠMT je přílohou této aktuality. Pokud si přečtete strany 11 - 13 zjistíte, co po učitelích ZŠ nadřízený orgán požaduje.

Veškeré informace k výuce naleznete na webových stránkách jednotlivých tříd a v Google učebnách předmětů. Pokud vám jakékoliv informace schází, napište třídnímu vyučujícímu, který doplnění informací zajistí.

V rámci ročníků jsme práci co nejvíce sjednotili. Každý vyučující však musí přihlížet na potřeby konkrétní třídy, jednotlivých dětí a je pouze na něm, jak výuku třídě upraví. Všichni vyučující mají v tomto mou plnou důvěru.

1. třídy - V pondělí a v pátek se bude na MEETu potkávat celá třída ve dvou 30 minutových blocích. V úterý, ve středu a ve čtvrtek budou děti rozděleny do dvou skupin a budou společně  pracovat na MEETu také ve dvou 30 minutových blocích.

2. třídy - MEET setkávání každý den na dvě vyučovací hodiny.

3. třídy - MEET setkání v pondělí, úterý, středu a čtvrtek na dvě vyučovací hodiny. V pátek samostatná práce a individuální konzultace.

4. třídy - MEET setkávání každý den na dvě vyučovací hodiny.

5. třídy - MEET setkávání každý den na dvě vyučovací hodiny.

6. - 9. třídy - Pracují dle aktuálního rozvrhu, který třídní vyučující posílá všem žákům i rodičům každý týden mailem.

Vážení rodiče, moc děkuji za vaši pomoc, bez které by byla distanční výuka nerealizovatelná. Nezbývá než věřit, že se celá situace brzy uklidní a děti se vrátí zpět do školy. Za všechny zaměstnance ZŠ Rovniny mohu říct, že se na normální život s dětmi ve škole moc těšíme.

Přeji vám hodně zdraví 

Mgr. Miroslav Všetečka, ředitelARSY line - tvorba webových stránek a eshopů