Bricks4Kidz - Lego


Naše kurzy se stavebnicí LEGO® rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické myšlení. 

Žáci se účastní kurzů zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby, zajímavé vynálezy, přírodní síly atd.
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®: We Learn (učíme se), We Build (stavíme), We Play (hrajeme si).
  • Učíme se – na začátku každé lekce lektor během 5 – 10 minut prezentuje dané téma.
  • Stavíme – děti konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – děti rozvíjejí svou vlastní kreativitu a zároveň si hrají.

Více informací a přihlášení na:

https://b4kopava.auksys.com/master/index.php


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů