Informace k testovaní žáků 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. má škola povinnost provádět 2x týdně u všech dětí v prezenční výuce antigenní testování formou samoodběru.

Vážení rodiče, žádám vás o spolupráci, ale především o trpělivost a toleranci v této situaci, která je pro všechny nová, plná nezodpovězených otázek a nepředvídatelných překážek. Momentálně dávám dohromady informace, které se postupně objevují.

V přílohách této aktuality naleznete letáky, které potřebu a průběh testování objasňují a popisují.

Žákům 1., 2. a 3. tříd mohou při samoodběru pomáhat rodinní příslušníci.

Přidávám také odkaz na stránku ministerstva školství, kde naleznete souhrn všech informací - https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021.

Odkaz na stránku "Jak na to ve škole", která obsahuje mimo jiné instruktážní videa k provádění testování - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Pokud rodiče nechtějí, aby se dítě testovalo stěrem z nosu a přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno v případě, že je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku. (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

V případě, že s testováním či nošením chirurgických roušek svého dítěte nesouhlasíte, informujte o tom prosím neprodleně třídní učitelku a společně se domluvte na postupu předávání informací v průběhu prezenční části výuky. 

Pro úplnost uvádím, že škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, využití individuální konzultace).

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů