• Úvod
  • Aktuality
  • Děti se brzy dozví, zda se svým projektem mohou bojovat o hlasy spolužáků…

Děti se brzy dozví, zda se svým projektem mohou bojovat o hlasy spolužáků… 7.11.2019

Na ZŠ Hlučín-Rovniny zasedala 7. 11. 2019 v rámci projektu Participativní rozpočet hodnotící komise a důkladně procházela odevzdané náměty žáků projekt po projektu. Hodnotila prospěšnost projektu pro žáky ZŠ Rovniny, realizovatelnost projektu do 30. 8. 2020 a dodržení rozpočtu do 50.000,- Kč. Komisi tvořili předsedkyně školního parlamentu, kompletní Školská rada, ředitel školy a zástupce organizace REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, která drží na škole nad projektem patronát.

Projektů od žáků se sešlo celkem 32. Žáci školy měli na přípravu projektu zhruba měsíc.  Děti své návrhy promýšlely do detailů a myslely na přínos pro celou školu. Odevzdaly opravdu reálné návrhy, které jsou navíc v souladu se strategií školy. Realizací vítězných projektů bude tedy naplňována strategie školy. Nejvíce projektů podali žáci 6. a 7. ročníků. Do finálního hlasování postoupilo 22 projektů, ze kterých budou moci děti vybírat ty vítězné. Některé z projektů byly finančně náročnější a některé jsou na škole již realizovány,proto jim nebyla udělena „zelená“ pro postup do další fáze projektu.

Autory 22 projektů, které byly schváleny, v následujících týdnech čeká příprava propagačních kampaní, kdy mají možnost bojovat o přízeň a hlasy žáků školy právě pro svůj projekt. Do Vánoc proběhnou volby, kde se všechno rozhodne.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů