Aktuality

Škola hrou - Nanečisto

Zveme vás na pravidelná setkání

Škola hrou – NANEČISTO,

která pomohou vašemu dítěti k úspěšnému vstupu do školy, zvládání školních situací a úkolů.

Podpoříte jeho: - logické myšlení, tvořivost, jemnou motoriku, čtenářskou gramotnost, samostatnost

Co můžete očekávat?

  1. V oblasti matematických představ

-  formou her se dítě seznámí s matematikou prof. Hejného

-  vyzkouší si orientaci v rovině, prostoru, pozná různá prostředí, krokuje, rozvíjí logické myšlení

  1. V oblasti rozvoje jazyka

-  zaměří se na průpravu čtení genetickou metodou, správnou výslovnost hlásek, určování počtu slabik ve slovech, rozliší zvukovou i zrakovou podobu slova, rozloží slovo na hlásky, složí z hlásek slovo a určí, na kterou hlásku slovo začíná, vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy

  1. V oblasti grafomotoriky

-  naučí se správnému úchopu tužky tak, aby tlak psacího náčiní byl přiměřený, bude uvolňovat ruku uvolňovacími cviky, napodobovat tvary tiskacích písmen → základ pro psaní písmen Comenia Script

  1. V oblasti sociální zralosti

-  zapojí se do společných činností a kolektivních her, osamostatní se, pozná svou budoucí paní učitelku a spolužáky

Přínosem pro rodiče je vidět své dítě pracovat, komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority, kterou ještě nezná.  

Těšíme se na vásZávěrečné nanečisto

Nanečisto podruhé

Nanečisto

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio