Aktuality

Nadační fond

Nadační fond Sluníčko při Základní škole Hlučín Rovniny byl založen rodiči žáků v červnu 2013 za účelem rozvoje vzdělávacích, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných duchovních činností ve prospěch žáků Základní školy Hlučín-Rovniny a modernizace jejich výchovně vzdělávacích procesů. Například nákup pomůcek, učebnic, technického vybavení, školního nábytku, dofinancování projektů školy, atd.

Nadační fond bude na webových stránkách školy pravidelně informovat o použití získaných finančních prostředů a každoročně bude zveřejňovat kompletní vyúčtování.

Řídícím orgánem je Správní rada ve složení:

Darina Krejzlová, předsedkyně správní rady

Lenka Zemková, členka správní rady

Lucie Matlochová, členka správní rady - hospodář


Každý z vás může přispět jakoukoliv částkou. Darovací smlouva je ke stažení níže.

Číslo bankovního účtu: 107-5014340287/0100 vedený u KB a.s


Soubory ke stažení

1. Darovaci smlouva | pdf | 95.662 kB

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio