Aktuality

Kurzy

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).

2. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Lenka Kubesová

Termín: 22.-26.5.2017

Místo: Horská hata Soliter, Karlov pod Pradědem; Jeseníky

Cena kurzu: 2750,- (placení proběhne složenkou)

3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Jana Kostolányová

Termín: 22.-.26.5.2017

Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky

Cena kurzu: ????,- (placení proběhne složenkou)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2.000,- ze svého rozpočtu.

4. ročník - Škola v přírodě; vedoucí kurzu Petra Kaniová

Termín: 15.-19.5.2017

Místo: Hotel Permoník, Nový Hrozenkov

Cena kurzu: 2.150,-Kč (placení proběhne složenkou)


5. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Lenka Breitkopfová

Termín: 16.-20.1.2017

Místo: RS Pekárny - Rališka, Horní Bečva

Cena kurzu: 2200,- (placení proběhne složenkou) + vleky

Sraz v pondělí 16.1. v 8:30 u školní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 20.1. mezi 14:30 - 15:00


6. ročník - Adaptační kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 16.-20.10.2017

RS RELAXA, Stará Ves - Žďárský potok 64, 795 01

cena kurzu: 2.700,- Kč (placení proběhne složenkou do 30.9.2017)Sraz v pondělí 16.10. v 8:30 u škoní jídelny.

Příjezd tamtéž v pátek 20.10. mezi 14:00 a 14:30.


7. ročník - Lyžařský kurz; vedoucí kurzu Miroslav Všetečka

Termín: 9.-13.1.2017

Staré Hamry - Chata Armaturka

Sraz je v pondělí 8:15 u školy. Odjezd v 8:30.

Příjezd cca 14:30 ke škole.

cena kurzu: 1.400,-Kč (placení proběhne složenkou do 30.11.2016)

Každému účastníkovi kurzu zaplatí město Hlučín 2000,- Kč ze svého rozpočtu.


8. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Marie Schreierová

Termín: 2.-5.5.2017

Penzion Pod Smrkem, Lipová lázně

Cena kurzu: 1850,-Kč

Finanční částku zasílejte na bank. účet: 2500534745/2010; do poznámky pro příjemce uveďte jméno žáka.
Záloha: 850,- Kč (zálohu uhradit na účet do 31. 1. 2017; zbývající částku do 31. 3. 2017)


Soubory ke stažení

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio