Aktuality

8.C
Týdenní plán 8.C

Týden: 19. 6. - 23. 6. 2017

Předmět Ve škole Doma
Matematika Slovní úlohy řešené rovnicemi - opakování. Procvičovat si řešení lineárních rovnic a již zopakovaných typů slovních úloh.
Anglický jazyk 2
Český jazyk Komplexní větný rozbor 19. 6. - rozbor souvětí (druhy VV, poměry mezi VH, zdůvodnění pravopisu, význam cizího slova)
Ruský jazyk Opakování - žlutá učebnice. 9.lekce - opakovací lekce, ruské pohádky.
Chemie Kyseliny - zástupci. Procvičovat si psaní a čtení vzorců hydroxidů a kyselin.
Přírodopis kožní soustava příprava na PO kožní soustava Chystat portfolio na kontrolu
Anglický jazyk 1
Výchova ke zdraví
Německý jazyk

22. 6. - Den prevence na ZŠ Rovniny


Vážení rodiče.


Od letošního školního roku se na druhém stupni vyučuje již z nových interaktivních učebnic Spark, které umožňují efektivnější a modernější přípravu žáků k výuce anglického jazyka. Pro následující dva školní roky budou žáci potřebovat  pracovní sešit, jehož součástí je i interaktivní CD. Na tuto učebnici dostaneme jako škola slevu 25%, zaplatíte tedy jen 210,-. Žáci mají také jedinečnou možnost si zakoupit i učebnici, kterou následně budou moci po dvou letech prodat, či darovat žákům, kteří navštěvují nižší ročníky. Cena této učebnice je 297,- (výhodou nákupu učebnice je, že si veškerá cvičení a poznámky mohou zapisovat přímo do učebnice). Prosíme o zaplacení vyučujícím anglického jazyka v daných třídách do 30. září.

Za učitelé anglických jazyků Vladimír Štalmach
Tělesná výchova

NECVIČÍCÍ HODINY z jakéhokoliv důvodu omlouvá zákonný zástupce písemně do ŽK v sekci „OMLUVNÝ LIST“ do následující hodiny TV. V tomto případě se necvičící hodina stává omluvenou a žák si musí disciplínu z hodiny doplnit.

Podmínkou pro cvičení v hodinách TV je sportovní obuv (sálová a venkovní) a vhodné sportovní oblečení (neomezující pohyb).

Zákonný zástupce podepíše vyrozumění o hodnocení v TV.

                                                                                                                                                            vyučující TV
Adaptační kurz 20.-24.10.2014

Lyžák 5ABC - dodatek

Lyžák 5. tříd - první dny

5C Zprávy

5c knihovna

5C Pracovní činnosti- Lapač snů

4C Štramberk- školní výlet

4C IQ park - hlavolamy

Kurz 4. tříd

4C Tělocvik na sněhu

4C Předvánoční pečení

4C Mikulášská nadílka

4C Návštěva u hasičů

4C S myslivcem o lese

4C Tvoříme a slavíme

4.C Pohádka naruby

4C Dopravní hřiště

3.C Besídka ke Dni maminek

3. roč. Jazykový kurz

3.ABC Plavání

3.C Crazy day

3.C Prosincové střípky

2.C Den maminek

2.C Velikonoční dílna

2.C Crazy day

2.CČerti ve třídě

2.C Slavnostní zdobení třídního stromečku

ŠD - 2. třídy říjen 2010

2.C Pasování na čtenáře

1.C Noc veškole

1.C Výlet do ZOO

1.C Den maminek

1.C Barevný velikonoční týden

1.C Vítáme jaro

1.C Slavnostní zdobení vánočního stromku

1.C Stužkování

1.C Michal 24.9.2009

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio