Aktuality

8.A


Týdenní plán 8.A

Týden: 12.6-16.6.2017

Předmět Ve škole Doma
Anglický jazyk 1st Závěrečné opakování gramatiky, slovní zásoby, písemná příprava k testu ze 4 modulu Test Module 4 v út 13.6. V případě nepřítomnosti vyučujícího v pátek 16.6 místo VDO.
Anglický jazyk 2nd Závěrečné opakování gramatiky, slovní zásoby, písemná příprava k testu ze 4 modulu ZMĚNA!!! Test Module 4 v út 13.6. V případě nepřítomnosti vyučujícího v pátek 16.6 místo VDO.
Jazyk ruský Opakování - žlutá učebnice. 9.lekce - opakovací lekce, ruské pohádky.
Matematika Trojúhelník - obvod, obsah, konstrukce trojúhelníku 9.6. - kontrolní práce - obvod, obsah kruhu, objem, povrch válce, hranoly - kalkulačka povolena
Přírodopis Nervová soustava Naučit se podepsat psacím písmem zrcadlově :-). 6. 6. nahlásit opravnou písemku.Vsichni donést portfolio-doplnění 8. 6. Opravné písemky (i ústně) a kontrola portfolia!!
Chemie Hydroxidy - názvosloví, zástupci. Prověrka - vzorce oxidů, sulfidů a halogenidů - 9.6. Procvičovat si psaní a čtení vzorců oxidů, sulfidů a halogenidů.
Český jazyk Žák najde v textu příslovečné spřežky. Opakujte slovesa.
Zeměpis
Německý jazyk
Fyzika
Dějepis Revoluční rok 1848 v českých zemích Zástupci jakých vrstev společnosti se účastnili sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem? O co usilovali? (proč byl sněm svolán) Vysvětli rozdíl mezi tzv. maloněmeckou a velkoněmeckou koncepcí. Jaký byl závěrem význam sněmu? Objasni pojem koncepce: Setkal/a jsi se s metodou cukru a biče? Vysvětli, co je jeho podstatou.
Tělesná výchova NECVIČÍCÍ HODINY z jakéhokoliv důvodu omlouvá zákonný zástupce písemně do ŽK v sekci „OMLUVNÝ LIST“ do následující hodiny TV. V tomto případě se necvičící hodina stává omluvenou a žák si musí disciplínu z hodiny doplnit. Podmínkou pro cvičení v hodinách TV je sportovní obuv (sálová a venkovní) a vhodné sportovní oblečení (neomezující pohyb). Zákonný zástupce podepíše vyrozumění o hodnocení v TV.

Vážení rodiče, 

Váš syn/dcera má možnost se přihlásit na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Cambridge English (Young Learners).

Termín zkoušy  KET: 9. 6. (ústní část)  a 10. 6. 2017 (písemná část)

Místo konání: Jazyková škola Hello Ostrava
Deadline pro přihlášení: 5. 5. 2017

Cena: 2690,-  Kč

V případě zájmu stačí vyplnit přihlášku, kterou bude mít k dispozici vyučující anglického jazyka. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete naskenovanou na email: cambridge@hello.cz .      
Vážení rodiče, v případě toho, že se chcete dostavit na konzultaci do školy, je lepší, když se e-mailem domluvíme na některý čtvrtek v době mezi 14 a 17 hodinou. Předejdeme tomu, že budete čekat u kabinetu až na Vás přijde řada, nebo přijdete v době nějaké porady. Připomínám, že je nutné se na konzultaci dostavit se svým dítětem. V případě, že Vám nevyhovuje čtvrtek pro konzultaci, je možnost se domluvit prostřednictvím e-mailu na jiném dni. 

8A Výlet na neznámou planetu

Lyžák 2016 - 7. třídy, 5. den

Lyžák 2016 - 7. třídy, 4. den

Lyžák 2016 - 7. třídy, 3. den

Lyžák 2016 - 7. třídy, 2. den

Lyžák 7. tříd - první den

Adaptační kurz 20.-24.10.2014

Lyžák 5ABC - dodatek

Lyžák 5. tříd - první dny

4A Plavání

3. roč. Jazykový kurz

3.ABC Plavání

3.A Předvánoční stromeček,Trhy

3.A Beseda p. Schlossarková-Hlučínsko

3.A Hlučínské památky, Muzeum, Knihovna

2.ABCŠVP

2.A Hasiči

2.A Výlet do Kravař

2.A Muzeum - výstava loutek

2.A Crazy den

2.A Jaro a zahrádka

2.A Vánoční besídka

2.A Michal

2.A Vánoční dílna

2.A V solné jeskyni

2.A Vánoční setkání

2.A Den plný strašidel

2.A Pasování na čtenáře

2.A Třídíme odpad

1.A Učíme se pohádku

1.A První noc ve škole

1.A Výlet do ZOO

1.A Malí čtenáři

1.A Sluníčko, sluníčko

1.A Bobování

1.A Vánoční besídka

1.A Vánoční dílna

1.A Vánoční setkání

1.A Stužkování

1.A Ovoce a zelenina

1.A Michal 24.9.2009

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio