Aktuality

7.C


Týdenní plán 7.C

Týden: 29. 5. - 2. 6. 2017

Předmět Ve škole Doma
Matematika Celá čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení Počítání se zápornými čísly - procvičování - goo.gl/08Kbqx Pololetní test z matematiky - pátek 9/6. Test bude obsahovat témata z druhého pololetí - trojčlenka (= procenta, přímá a nepřímá úměra), úhly, souměrnosti (osová a středová), počítání s celými čísly
Německý jazyk
Český jazyk
Anglický jazyk AJ1 Shrnutí a zopakování probraného učiva Modul 5-8. Douč se slovíčka 8g-8i. Pondělí 19.6. - Opakovací test Module 8.
Anglický jazyk AJ2 Pondělí 12.6. - test slovíčka 8- bcd Pondělí 19.6. - Module test 8 Projdi celou lekci 8, pročti si články, zopakuj si minulý čas prostý, tvary nepravidelných sloves (vybraných), had, could, projdi si pracovní sešit
Přírodopis Botanika Stavba kořene a stonku vyplněné na P.L.. Doplň a zkontroluj portfolio!!! 7. 6. KONTROLA PORTFOLIA
Dějepis


Děkuji za pochopení.

Vážení rodiče, v případě toho, že se chcete dostavit na konzultaci do školy, je lepší, když se e-mailem domluvíte na 1. čtvrtek v měsíci  v době mezi 14 a 17 hodinou s vyučujícím v daného předmětu. Připomínám, že je nutné se na konzultaci dostavit se svým dítětem. V případě, že Vám nevyhovuje čtvrtek pro konzultaci, je možnost se domluvit prostřednictvím e-mailu na jiném dni.                            


Termíny vaření:

dívky: 7.2. , 28.3., 25.4., 23.5., 20.6.

hoši: 7.3., 4.4., 25.4. , 23.5, 20.6.


Žáci mají vytvořený na google svůj účet: jmeno.prijmeni@zsrovniny.cz.


7C Vaří

Lyžák 7. tříd 2017

7C pololetní test z matiky

7C Projekt fyzika

6C Výlet - Mokřinky

6C suplovaná hodina

6C Geotvary

6BC u videí

6BC Fotíme v INF

6ABCD Šesťáci natáčeli v IVT

6C Příprava na vánoční trhy

6C Pracovní činnosti

Adapťák - 4. den

Adapťák - 3. den

Adapťák - 2. den

Adapťák - 1. den

6ABCD Divadlo

5C Planetárium

5C Crazy Day

5BC Fotbalový zápas

5BC Florbal dívky

5C Výtvarka před školou

5C Svět techniky

5BC Turnaj ve florbalu

Lyžák 2015 - 5. třídy

5C Lyžák

5C Vánoční dílny, trhy

5C Hallowen + Sběr kaštanů - 1.místo

5.C Canisterapie - beseda

4C Logické hry a dětský den

2a4bc Plavání

4ABC Vánoční trhy

4C kaštany + crazy day

4C Dopravní hřiště

4C Vycházka

Kurz 3. tříd

3C výstava Merkur

Plavání - Bohumín

3.C Vánoční dílna a trhy

3.C 1.místo ve sběru kaštanů a žaludů

3.C Halloween

3.C Vycházka a Dravci

2. roč. ŠVP

2.C Crazy day

2.C V počítačové učebně

2.C První plavání

2.C Vánoční dílna

2.C Halloween

2.C 2.místo za sběr kaštanů a žaludů

2.C Beseda s autorkou knihy

2.C Podzimní skřítci

2.C Pasování čtenářů

1.ABC Výlet do ZOO

1.C Spaní ve škole

1.C Velikonoční tvoření

1.C Pololetní vysvědčení

1.C Vánoční besídka

1.C Michal

1.C Vánoční dílna

1.C Mikuláš

1.C Předškoláci na návštěvě

1.C Stužkování

1.C Sběr kaštanů a žaludů

1.C Podzim

Drakiáda

Vítání prvňáčků

Nanečisto - 5. setkání

Nanečisto - 4. setkání 5.5.2010

Nanečisto - 3. setkání

Nanečisto - 1. setkání

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio