Aktuality

4.B


Týdenní plán 4.B

Týden: 19.-23.6 2017

Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Opakujeme probr.učivo po shodu podmětu s přísudkem. ČT.SL- témata týkající se prázdnin 19.6.2017 zdravotnická přednáška pro žáky Již připravovat učebnice k odevzdání(PS zůstávají ve vlastnictví žáka).
Matematika G-opakujeme konstrukční úlohy opakujeme aritmetické učivo
Vlastivěda Novověk-Habsburkové Interaktivní tabule
Přírodověda Práce s atlasy rostlin a živočichů IAT 65,66-70 přírodovědná vycházka
Anglický jazyk SCHR
Anglický jazyk (LET) TESTY - progres test 10 - pondělí 12.6. Module test 5 (lekce 9 + 10) -středa 14.6. Týdny: 12.- 16.6. 19.- 23.6. - shrnutí učiva a procvičování učiva, oprava známek, hry v angličtině Projdi si lekci 10 - učebnici i cvičný sešit, slovní zásobu, gramatická cvičení Závěrečný test 19.6. - lekce 9 + 10 - projdi si obě lekce, slovní zásobu, učebnici i cvičný sešit

1.6. 2017 Den dětí,"Štěrkovna" Hlučín, bez výuky4ABC Škola v přírodě

3BC Dinopark

3B Den dětí

3ABC Jazykový kurz 3. tříd

3B Vánoce

3B Halloween

2B Plavání

2B3B4B Závěrečné plavání

ŠVP 2. tříd

2B Plavání

2B Masky

2B Vánoce

2B Hasík

2B Stage 14

2B Návštěva knihovny

1ABC Výlet

1B Sněhurka

1B Zdravá výživa

1B Dentální hygiena

1B Stužkování

1.B Návštěva knihovny

1.B Mazlíčci

1.B Modelování písmen

Vítání prvňáčků

Created by ARSY line s.r.o. 2012 | graphic design studio